2009/2010

Powrót
Szymon Echaust (Europa-3) Taniec współczesny - Dominika Jałoszyńska (Omega-1) Alleluja w wykonaniu Anny-Marii Orwat (Medicus-2) i Rafała Ślósarza (Abakus-2) Zuzanna Gulczyńska (Omega-1) Zuzanna Poczta w towarzystwie instrumentalistów Anna-Maria Orwat (Medicus-2) Canticum Novum Zuzanna Matuszewska (Medicus-2) gra Chopina Tańczy Marta Tomczak / kl. g-2A Monika Pawińska (Medicus-2) Rafał Ślósarz (Abakus-2) Sonia Tchikaya (g-3A) Maria Faryś (g-2A) Agnieszka Grzeczka (LO s. Salezjanek) Sonia Tchikaya (g-3A), Maria Faryś (g-2A), Stanisław Kukorowski (g-3A) i Agnieszka Grzeczka. Chór Canticum Novum i dyrygent Dorota Wojnowska