Nagrody dla najlepszych

W piątek, 20 października Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Ganowicz, w obecności Prezydenta Poznania, Ryszarda Grobelnego, wręczył 127 uczniom poznańskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia w nauce. W imieniu wszystkich nagrodzonych głos zabrała Adela Borowiak z "Marcinka". Wśród 127 wyróżnionych najliczniejszą grupę stanowiło aż 32 uczniów i absolwentów naszej szkoły.

Nagrody przyznawane są uczniom poznańskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz odpowiednich klas szkół artystycznych, którzy wykażą się w danym roku szkolnym szczególnymi osiągnięciami naukowymi uzyskanymi poza szkołą, w tym przede wszystkim zdobyciem tytułu laureata lub finalisty szczebla wojewódzkiego (szczebel gimnazjalny) lub centralnego (szczebel ponadgimnazjalny) olimpiad naukowych oraz konkursów przedmiotowych. Laureatów na podstawie zgłoszeń szkół i osób indywidualnych wyłania Kapituła Konkursu wybrana przez Radę Miasta Poznania. Laureaci nagrody otrzymali dyplomy i jednorazowe stypendia.

Wśród 127 wyróżnionych najliczniejszą grupę stanowiło aż 32 uczniów i absolwentów naszej szkoły, czyli Liceum i Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego.

Poniżej pełna lista uhonorowanych uczniów z "Marcinka".

Gratulujemy!

Lista nagrodzonych z "Marcinka" :

 • Marta Głowacka absolwentka liceum
 • Alicja Plenzler absolwentka liceum
 • Dawid Lewandowski absolwent liceum
 • Katarzyna Szatkowska absolwentka liceum
 • Paulina Domagalska liceum Verba-3
 • Clara Zgoła liceum Verba-3
 • Matylda Figlerowicz liceum Delta-2
 • Jan Kempski gimnazjum g-2B
 • Julia Ratajczak gimnazjum g-2B
 • Andrzej Gładysiak gimnazjum g-3B
 • Yasmin Abu-Fillat liceum Omega-1
 • Maciej Andrałojć liceum Omega-1
 • Maciej Bonin liceum Medicus-1
 • Jan Boryski liceum Omega-1
 • Jan Felcyn liceum Europa-1
 • Seweryn Lipoński liceum Europa-1
 • Alicja Sać absolwentka gimnazjum
 • Mirosław Sadowski liceum Omega-1
 • Magdalena Waltrowska liceum Omega-1
 • Ewa Zapatka liceum Omega-1
 • Marta Beszterda liceum Omega-1
 • Adela Borowiak liceum Omega-1
 • Katarzyna Hryniewiecka liceum Omega-1
 • Aleksandra Iwasiewicz liceum Omega-1
 • Władysława Kijewska absolwentka gimnazjum
 • Aleksandra Kilanowska liceum Omega-1
 • Piotr Klorek absolwent gimnazjum
 • Piotr Kozanecki liceum Sigma-1
 • Marta Kulak absolwentka gimnazjum
 • Zuzanna Mielczarek liceum Omega-1
 • Piotr Pisula liceum Omega-1
 • Katarzyna Taczała liceum Omega-1
This entry was posted in Wydarzenia. Bookmark the permalink.