REKRUTACJA

KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO

Oryginały świadectw i zaświadczeń egzaminu gimnazjalnego należy dostarczyć do szkoły do dnia 20 lipca 2017 do godz. 12:00.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dokumenty od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00

This entry was posted in Wydarzenia. Bookmark the permalink.