Trochę Orientu w Marcinku

W dniu 15 listopada 2017 mieliśmy okazję gościć w szkole panią Brigitte Nicolas, kustosza

Muzeum Kompanii Indyjskiej we francuskim mieście Lorient w Bretanii. Przyjechała do Poznania w ramach XXIV Dni Bretanii.

Pani Nicolas opowiedziała o tym, jak Francja starała się o utrzymanie silnej pozycji ekonomicznej prowadząc wymianę handlową m.in. z Indiami, Chinami, jak powstanie królewskiej Kompanii

Indyjskiej doprowadziło do utworzenia miasta Lorient, jak wyglądały dalekie wyprawy morskie w XVII/XVIII wieku oraz jakie egzotyczne towary z Azji miały największe wzięcie wśród

Francuzów i Europejczyków.

Spotkanie było bardzo ciekawe i mamy nadzieję, że nie był to ostatni kontakt z Domem Bretanii i jego gośćmi w tym roku szkolnym.

A. Klinger

This entry was posted in Wydarzenia. Bookmark the permalink.