Finał V Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach

Dnia 14 marca 2019 roku w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbył się finał V Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach zorganizowany przez   

Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod Honorowym Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Konkurs składał się z kilku etapów. W I etapie uczestniczy pisali prace na wybrany temat. Spośród autorów nadesłanych prac, do II etapu zakwalifikowano 30 osób. W tym gronie znalazły się Aleksandra Tylkowska z O1 i Joanna Rybak z C1. W II etapie konkursu zawodnicy rozwiązywali test wielokrotnego wyboru, a jego wynik decydował o dopuszczeniu do części finałowej. Nasze reprezentantki dzięki bogatej wiedzy osiągnęły ten poziom. W tym miejscu należy podkreślić, że sam fakt znalezienia się w gronie finalistów jest dużym sukcesem. W finale uczniowie zdawali egzamin ustny przed wysoką Komisją. Emocji było co niemiara.  

Gratulujemy uczestniczkom.                                                                               

Szkolny Klub Przedsiębiorczości NOSTRO

This entry was posted in Wydarzenia. Bookmark the permalink.