Finał XV Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej

11 kwietnia 2019 roku odbył się Finał  XV Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyńskiej, któremu patronował Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Jak co roku wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem, udział w nim wzięło ponad 400 uczniów  z 16 wielopolskich powiatów.

Do finału awansowało 48 uczniów i to oni rywalizowali o miano najbardziej świadomych konsumentów w Wielkopolsce. Finaliści mieli do rozwiązania 75-zadaniowy test, który zawierał pytania w formie kazusów, m.in. z zakresu praw konsumenta, usług turystycznych, kredytu konsumenckiego i przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, postępowania polubownego, rękojmi.

Naszą szkołę i miasto Poznań reprezentowała Sonia Olczyk – L2, która znalazła się w gronie laureatów Olimpiady.

Gratulujemy sukcesu !                                                        

  Szkolny Klub Przedsiębiorczości „NOSTRO” 

This entry was posted in Wydarzenia. Bookmark the permalink.