TEŻ PAMIĘTAMY…

Naszych dwadzieścia zniczy w Katyniu

Każdy jubileusz jest nie tylko świętowaniem sukcesów, lecz nierzadko także refleksją nad trudną historią. W 2019 roku I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego, zwane Marcinkiem, obchodzi 100-lecie.  Wielkie pasmo spektakularnych sukcesów absolwentów  naszej szkoły, przeplata się z  dramaturgią wojny, w tym zbrodnią katyńską. Zginęło tam owych Dwudziestu: profesor Piotr Jeż  (matematyk – kpt. rez. Wojska Polskiego) i 19 wychowanków, w tym pięciu z „Augusty Wiktorii” poprzedniczki naszego Marcinka. Nasz tegoroczny, XIII Marsz Pamięci, organizowany niezmiennie przez Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS w Poznaniu, był szczególną pielgrzymką dla tych Dwudziestu.   Oni też odnieśli sukces, nie będąc jednak jego beneficjentami. 

Też pamiętamy...

Społeczność „Marcinka” 

This entry was posted in Wydarzenia. Bookmark the permalink.