Matematyczny sukces uczniów klasy g3B

W XXX edycji Międzynarodowego Konkursu Matematyka bez Granic (Mathématiques sans Frontieres) sukces odnieśli uczniowie z klasy g3B z Dwujęzycznego Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego.

Zajęli 1 miejsce w województwie i 3 w Polsce!

W konkursie oprócz umiejętności matematycznych liczy się także znajomość języka obcego, zdolność współdziałania, ale przede wszystkim strategia pracy w grupie. Cała klasa otrzymała arkusz zadań do rozwiązania, podzieliła się na podgrupy i musiała zadecydować, kto jakie zadanie będzie obliczał, kto napisze uzasadnienie (w języku obcym na min. 30 słów).

Konkurs wymyślono we Francji, organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. W Polsce patronat nad nim objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne. Ma niespotykaną formę, gdyż startują w nim nie osoby indywidualne, ale właśnie całe klasy.

Ma interdyscyplinarne zadania i jest adresowany do uczniów, nie tylko do najlepszych matematyków. Daje możliwość sprawdzenia wiedzy oraz porównanie jej z wiedzą rówieśników z Europy.

Gimnazjaliści z „Marcinka” (matematyki uczy ich Aleksandra Jakubowicz-Gąska), którzy zdobyli pierwsze miejsce w Wielkopolsce oraz trzecie w Polsce otrzymają oprócz dyplomów i drobnych upominków także 4 punkty na świadectwie, które będą się liczyły do rekrutacji do liceum.

MAGDALENA BARANOWSKA-SZCZEPAŃSKA „Głos Wielkopolski”

This entry was posted in Wydarzenia. Bookmark the permalink.