Twórczy Uczeń w Marcinku!

Celem programu e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń był rozwój aktywności uczniów liceum i gimnazjum, którzy w ramach zajęć pozalekcyjnych realizowali projekty edukacyjne z różnych dziedzin. Więcej na temat programu na stronie – /eszkola-wielkopolska.pl/uczen/

W projekcie brało udział pięć 12-osobowych zespołów uczniowskich, pod kierunkiem nauczycieli naszej szkoły, które od kwietnia do października 2009 roku realizowały zadania w wybranych przez siebie tematach.

Cześć zadań realizowana była stacjonarnie, a część e-learningowo na platformie Fronter.

Rezultaty ich pracy można prześledzić na stronach projektów:

This entry was posted in Wydarzenia. Bookmark the permalink.