Gimnazjum Dwujęzyczne


Gimnazjum Dwujęzyczne im. Karola Marcinkowskiego

Gimnazjum - lekcja j.polskiego (inscenizacja teatralna) Od września 2001 do czerwca 2019 w murach I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego, czyli popularnego „Marcinka”, działało Gimnazjum Dwujęzyczne (z językiem francuskim). Gimnazjum wraz z Liceum wchodziło w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Od marca 2002 Gimnazjum nosiło również imię Karola Marcinkowskiego. Podstawowym elementem wyróżniającym gimnazjum dwujęzyczne jest intensywna, od podstaw, nauka języka francuskiego w znacznie zwiększonym wymiarze godzin.

W drugiej i trzeciej klasie wprowadzano elementy języka francuskiego w nauczaniu takich przedmiotów jak: geografia, matematyka, biologia, historia, chemia i fizyka. Gimnazjaliści uczyli się również w tych klasach języka angielskiego.

Nauka odbywała się w budynku I LO przy ulicy Bukowskiej 16 w trybie jednozmianowym. Szkoła dysponuje salą gimnastyczną, boiskiem ze sztuczną nawierzchnią, nowoczesną salą komputerową oraz centrum internetowo-multimedialnym. Zajęcia dydaktyczne w gimnazjum prowadziła doświadczona kadra nauczycielska, w tym także nauczyciele istniejącej już od wielu lat i funkcjonującej z dużymi sukcesami sekcji dwujęzycznej polsko-francuskiej (section bilingue franco-polonaise). Nasi gimnazjaliści mieli szanse rozwijania swoich zainteresowań w ramach zajęć dodatkowych np. kół historycznego, matematycznego, fizycznego, geograficznego i chemicznego. Uczestniczyli również w zajęciach Pracowni Plastycznej oraz Klubu Europejskiego.

Uczniowie gimnazjum zdobywali laury w konkursach przedmiotowych i przeglądach artystycznych m.in. w konkursie języka francuskiego, angielskiego, w konkursie plastycznym organizowanym przez Dom Bretanii, w konkursach prozy i poezji oraz piosenki francuskiej. Gimnazjaliści osiągali również sukcesy w konkursach z nauk ścisłych : chemicznym, matematycznym czy też w Kangurze Matematycznym.

Dotychczasowe doświadczenia w funkcjonowaniu szkoły wskazują, że młodzi gimnazjaliści dobrze aklimatyzowali się wśród starszych kolegów, ci z kolei przyjmują obecność gimnazjalistów z dużą życzliwością.

Absolwenci gimnazjum mieli możliwość kontynuowania nauki i doskonalenia znajomości języka francuskiego w klasie dwujęzycznej polsko-francuskiej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Marcinkowskiego.

Absolwenci 2008

Zobacz zdjęcia!