Biblioteka szkolna

Godziny otwarcia w roku szkolnym 2019/2020

Poniedziałek – 8.00 – 16.00

Wtorek – 8.00 – 16.00

Środa – 8.00 – 16.00

Czwartek – 8.00 – 16.00

Piątek – 8.00 – 16.00


Recenzje


BIBLIOGRAFIA czyli „ściąga” dla uczniów

Biblioteka przygotowała dla uczniów przykłady sporządzania opisów bibliograficznych.

zobacz lub pobierz – kliknij tutaj


Historia biblioteki

Historia Biblioteki jest nierozerwalnie związana z samą szkołą. Już w 1919 roku z gimnazjum im. Wiktorii Augusty przejęto Bibliotekę, która zawierała dzieła wyłącznie w języku niemieckim.

Dziesięć lat później Biblioteka Marcinka liczyła 1940 pozycji, a także abonowała 10 tytułów czasopism. Po II wojnie ocalało jedynie 310 pozycji – większość wywieziono bądź spalono.

Czytelnia biblioteki szkolnej

Biblioteka dziś

Biblioteka obecnie liczy ponad 33 tysiące voluminów, z bogatym księgozbiorem podręcznym oraz prenumeruje prasę codzienną i pisma

metodyczne do poszczególnych przedmiotów.

Wszystkie zbiory udostępniane są drogą elektroniczną.

Po utworzeniu w roku 1991 sekcji dwujęzycznej, Biblioteka przy pomocy Ambasady Francuskiej rozpoczęła gromadzenie zbiorów w języku

francuskim. Jest to księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki), podręczniki , a także literatura piękna i czasopisma. Do chwili obecnej

zgromadziliśmy 1607 pozycji, z których czytelnik może skorzystać, zarówno na miejscu jak również pożyczyć do domu.

Ważne miejsce w Bibliotece zajmują publikacje absolwentów. Na apel „Stowarzyszenia Gimnazjum i Liceum” odpowiedziało wielu absolwentów Marcinka. W inwentarzu Biblioteki zapisanych

jest 443 pozycji byłych uczniów liceum, zbiory te prezentowane są na wystawach z okazji kolejnych zjazdów „Marcinkowszczaków”.

Biblioteka prowadzi ożywioną działalność kulturalną, tutaj odbywają się wystawy np. : „Najstarszych książek” ,, Karykatur literatów polskich”, a także kronik i materiałów dot. Patrona i historii

Szkoły. W bibliotece odbyły się konkursy między innymi Konkurs Walentynkowy- luty 2009 , plastyczny „Czytanie to moja pasja- październik 2011,” Polska i światowa piłka nożna”-czerwiec 2012,

w czasie Euro. Biblioteka to miejsce spotkań z ciekawymi ludźmi – w grudniu 2008 roku ,w czasie szczytu klimatycznego w Poznaniu, młodzież naszego LO spotkała się z uczestnikiem wyprawy na

Spitsbergen Adamem Nawrotem.

Biblioteka zorganizowała pierwsze Dyktando Szkolne –grudzień 2009, a od 2012 roku przyjęło międzyszkolną formę. W roku szkolnym 2016/2017 biblioteka szkolna w ramach Narodowego

Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiła 572 egzemplarze nowości wydawniczych wzbogacając w ten sposób atrakcyjność księgozbioru.

Tutaj też prowadzona jest Kronika Szkoły.  Systematycznie w gablocie Biblioteki eksponowane są informacje dotyczące życia kulturalnego.

Regulamin Biblioteki Szkolnej

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie ZSO nr1

2. Zbiory udostępniane są od września do połowy czerwca. Nieoddanie książek wypożyczonych w ubiegłym roku szkolnym powoduje zawieszenie prawa korzystania z wypożyczalni.

3. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 3 książki na okres 5 tygodni

4. Przed wypożyczeniem należy zwrócić uwagę na stan techniczny książki.

5. Czytelnik odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie wypożyczonych materiałów.

6. Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubioną książkę.

7. Zabrania się wnoszenia odzieży wierzchniej oraz spożywania posiłków.

8. W bibliotece szkolnej obowiązuje CISZA.