Matura 2019

Informacja dla absolwentów z lat ubiegłych, którzy chcą podwyższyć wynik egzaminu maturalnego, lub przystąpić do egzaminów z nowych przedmiotów.

  • wstępną deklarację absolwent składa do 1  października 2018(można nie składać deklaracji wstępnej)
  • deklarację ostateczną należy złożyć do 7 lutego 2019
  • deklarację można składać w każdy piątek w gabinecie u wicedyrektorów

WAŻNE TERMINY DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW

  • wstępną deklarację absolwent składa do 1 października 2018 (OBOWIĄZKOWO)
  • do 7 lutego 2019 złożenie ostatecznych deklaracji

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA


 

Absolwenci klas dwujęzycznych, ubiegający się o francuskie Attestation mają prawo zdawania arkusza w języku francuskim z przedmiotów nauczanych dwujęzycznie, jeśli wybrali ten przedmiot do zdawania także po polsku. Dotyczy to przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, historia, geografia i matematyka.

Zdający nie musi wybierać arkusza francuskiego z matematyki, mimo, iż matematyka jest na maturze obowiązkowa.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że aby uzyskać Attestation należy zdać obie części, i polską i francuską, na przynajmniej 30%, chociaż dla przedmiotów dodatkowych nie ma progu zaliczenia.

Nie można wybrać do zdawania samego arkusza francuskiego z danego przedmiotu, bez zdawania jego „polskiej” części.