Matura 2018

 

ODBIÓR  ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI   3 lipca 2018  godz. 12:00 –  AULA SZKOLNA

 

Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE                                                                                                        (logowanie możliwe od 3 lipca 2018).

Hasła i loginy można odbierać osobiście (po okazaniu dowodu tożsamości) w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.

 

 

 

 

www.oke.poznan.pl
Informacja dla absolwentów z lat ubiegłych, którzy chcą podwyższyć wynik egzaminu maturalnego, lub przystąpić do egzaminów z nowych przedmiotów.

  • wstępną deklarację absolwent składa do 30 września 2017(można nie składać deklaracji wstępnej)
  • deklarację ostateczną należy złożyć do 7 lutego 2018
  • deklarację można składać w każdy piątek w gabinecie u wicedyrektorów

WAŻNE TERMINY DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW

  • wstępną deklarację absolwent składa do 30 września 2017 (OBOWIĄZKOWO)
  • do 7 lutego 2018 złożenie ostatecznych deklaracji

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA


 

Absolwenci klas dwujęzycznych, ubiegający się o francuskie Attestation mają prawo zdawania arkusza w języku francuskim z przedmiotów nauczanych dwujęzycznie, jeśli wybrali ten przedmiot do zdawania także po polsku. Dotyczy to przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, historia, geografia i matematyka.

Zdający nie musi wybierać arkusza francuskiego z matematyki, mimo, iż matematyka jest na maturze obowiązkowa.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że aby uzyskać Attestation należy zdać obie części, i polską i francuską, na przynajmniej 30%, chociaż dla przedmiotów dodatkowych nie ma progu zaliczenia.

Nie można wybrać do zdawania samego arkusza francuskiego z danego przedmiotu, bez zdawania jego „polskiej” części.