Marcinek

I Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Dwujęzyczne
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Nauka w Saumur

Nauka we Francji w roku szkolnym 2013/14 dla uczniów klas dwujęzycznych

W tym roku szkolnym po raz pierwszy kilka uczennic z drugich klas liceum wyjechało na 3 miesiące, aby zdobywać wiedzę i szkolić język francuski w liceum w Saumur z Francuzami i z obcokrajowcami uczącymi się francuskiego w swoich krajach.

Osoby zainteresowane (głównie z pierwszych klas liceum) proszę o jak najszybszy  kontakt osobisty lub przez dziennik elektroniczny. Proszę o zaznajomienie się z informacjami (zaznaczam, że dotyczą one ubiegłego roku) umieszczonymi na stronie szkoły i o porozmawianie z rodzicami/sponsorami na temat kosztów pobytu na miejscu.

http://marcinek.poznan.pl/sekcja/nauka-w-saumur

Uczennice, które wróciły z Saumur (z Vity 2) chętnie się z Wami podzielą swoimi spostrzeżeniami.

p. Anna Klinger

AFS - wymiany kulturowe

W naszej szkole są 4 wolontariuszki AFS Polska. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chcesz się dowiedzieć więcej – znajdziesz nas na szkolnym korytarzu albo facebookuJ

Weronika Szczeszek V3

Paulina Świątek O2

Ola Cieślak M2

Kasia Piskorska O1

Bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich Was i każdego z osobna do zapoznania się z programem!

To idealna inicjatywa skierowana do osób towarzyskich, ciekawych świata, otwartych na innych ludzi, chcących poszerzać horyzonty, dowiedzieć się więcej o innych kulturach, po prostu się rozwijać!

E=mc2

„Marcinek” jest partnerem przy projekcie „E=mc2  Edukacja Młodego Człowieka przez Culturę” realizowanym  przez Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty”.

Co tydzień, w środę młodzież z poznańskich liceów uczestniczy w  warsztatach teatralnych  w siedzibie naszej szkoły.

OPIS PROJEKTU

 

Sejm Dzieci i Młodzieży

Sejm Dzieci i Młodzieży
Debata: „Ocena transportu miejskiego w Poznaniu; ekologiczny dojazd do szkoły”

W dniu 4 kwietnia, w naszej szkole odbyła się debata w ramach programu „Sejm Dzieci i Młodzieży”. Nasza dyskusja dotyczyła oceny transportu miejskiego w Poznaniu oraz ekologicznego dojazdu do szkoły.
W dyskusji wzięli udział:
-Pani Dyrektor Alina Chojnacka
-Pan Prezes MPK Wojciech Tulibacki
-Pan Radny Miasta Poznania Szymon Szynkowski
-Pan dr Jeremi Rychlewski
-Przedstawiciel stowarzyszenia „Masa Krytyczna”, które promuje działalność rowerzystów w Poznaniu, Pani Kamila Sapikowska

A także publiczność: 7 klas, które przybyły wraz z nauczycielami (łącznie ok.200 osób).

Podczas dyskusji nie zabrakło wiele ciekawych wniosków, które przedstawiamy poniżej:

1. Nasze propozycje wyślemy do władz miasta Poznania oraz przedstawicieli komunikacji miejskiej, aby poprawić obecny stan transportu miejskiego  w Poznaniu, w szczególności uwzględnimy:
- cenę biletów jednorazowych i miesięcznych, która zdaniem wszystkich obecnych na wczorajszej dyskusji jest zbyt wysoka.
- plany wydłużenia niektórych tras autobusowych
- działania która mają zwiększyć współpracę pomiędzy MPK Poznań a firmami transportowymi w obrębie Poznania
- plan wybudowania systemu dróg rowerowych, które zapewnią sprawne poruszanie się rowerem po mieście.

2. Dyrekcja szkoły jest zainteresowana  pomysłem wybudowania stojaków na rowery przy szkole.

3. Planujemy rozpocząć akcje, które mają zachęcić uczniów do dojeżdżania do szkoły rowerem oraz uczestnictwa w akcjach ekologicznych.

4. Aby zachęcić mieszkańców Poznania  do korzystania z transportu miejskiego należy wprowadzić więcej promocji, które spowodują wzrost liczby pasażerów, a co za tym idzie, doprowadzi to do zmniejszenia korków w centrum miasta.

Pragniemy wszystkim bardzo serdecznie podziękować za wzięcie udziału w naszej debacie, która porusza ważny aspekt dotyczący miasta Poznania.

Organizatorzy
Rafał Świergiel
Natasza Tomyślak

Rekrutacja do Gimnazjum

KOMUNIKAT nr 2

 

Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna w Gimnazjum Dwujęzycznym
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, że:

do klas pierwszych gimnazjalnych przyjęci zostali kandydaci, którzy
w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymali łącznie minimum 63,2 pkt.

LISTA PRZYJĘTYCH

LISTA NIEPRZYJĘTYCH

Odwołania od decyzji szkolnej komisji (dotyczące błędnego naliczenia punktów) będą przyjmowane w sekretariacie szkoły do wtorku, 26 marca 2013 do godz. 12.00.

Decyzja szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej w sprawie odwołań zostanie ogłoszona w środę 27 marca 2013 o godz. 15.00.

Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych do gimnazjum, wraz z podziałem na klasy, nastąpi w środę 27 marca 2013 o godz. 15.00  (ogłoszenie w gablocie szkolnej i na stronie internetowej).

Szkoła może, w miarę możliwości, uwzględnić ewentualne propozycje rodziców dotyczące przydziału do poszczególnych klas tzn. „nierozdzielania” osób dojeżdżających lub dowożonych z tych samych rejonów lub pochodzących z tych samych szkół podstawowych. Pisemne wnioski, potwierdzone przez obie zainteresowane strony, można składać
w sekretariacie najpóźniej do wtorku, 26 marca  do godz. 12.00.

Wszyscy kandydaci przyjęci do gimnazjum mają obowiązek potwierdzenia woli podjęcia nauki  poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Należy to uczynić niezwłocznie po otrzymaniu świadectwa – najpóźniej do wtorku
2 lipca 2013 do godz. 13.00
w sekretariacie szkoły. Razem z oryginałem świadectwa kandydat przynosi 2 podpisane zdjęcia.

Niedostarczenie świadectwa w podanym terminie oznaczać będzie rezygnację kandydata z nauki w Gimnazjum!

Jednocześnie prosimy te osoby, które zostały zakwalifikowane do Gimnazjum Dwujęzycznego im. K. Marcinkowskiego, ale które już wiedzą, że z różnych przyczyn nie podejmą w nim nauki, o powiadomienie o tym fakcie szkoły. Umożliwi to zaproponowanie podjęcia nauki w Gimnazjum tym kandydatom, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali największą liczbę punktów spośród osób niezakwalifikowanych w pierwszym terminie.

 

 

Poznań, 25 marca 2013

TEST PREDYSPOZYCJI -WYNIKI

                                                                                                          KOMUNIKAT nr 1

 

Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna w Gimnazjum Dwujęzycznym
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, że:

w kolejnym etapie rekrutacji wezmą udział kandydaci,

którzy uzyskali min. 96 pkt.( 19,2 pkt. do rekrutacji)

z testu predyspozycji językowych.

WYNIKI TESTU


Hit Counter provided by Sign Holder