Klub Europejski

Opiekunką Klubu Europejskiego jest p.Agnieszka Gabryelska.