Teatr bez (pre)tekstu

Nagrody teatru:

2013 – nagroda główna Jury Młodzieżowego Wojewódzkich Konfrontacji Sceny Szkolnej – spektakl       „Moje ja”

2014 – nagroda główna Jury Młodzieżowego Festiwalu „Dzień Dobry Sztuko” – spektakl „Lekcja Trzech”

2015 – wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów MARCINEK – spektakl „20.25” oraz „Scenki Rodzajowe”

2015 – II miejsce w konkursie „COOLturalne Szkoły Poznania” – spektakl „Masa Bruegla”

2015 – 7 nagród za kreacje aktorskie na Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym MELPOMENA – spektakl „Scenki rodzajowe”

2016 – I miejsce w konkursie „ COOLturalne Szkoły Poznania” – spektakl „Scenki rodzajowe”

2016 – I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów MARCINEK – spektakl „Koczkodamy”

2017 – I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Teatralnych ARLEKINADA – spektakl „Scenki rodzajowe”

2017 – II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów MARCINEK – spektakl „Ciał ciało”

2017 – I miejsce w Konkursie „COOLturalne Szkoły Poznania” – spektakl „Ciał ciało”.
2017 – I miejsce w Konkursie Teatrów Amatorskich MELPOMENA – spektakl „Ciał ciało”
2018 – III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów MARCINEK – spektakl „Sztuka siedzenia”

2018 –  nagroda główna Jury Młodzieżowego oraz Jury Głównego Przeglądu Młodego Teatru Wielkopolski „Dzień Dobry Sztuko” – spektakl „Ciał ciało”
2019 – III miejsce oraz nagroda Jury Młodzieżowej Rady Miejskiej Inowrocławia na Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Teatralnych ARLEKINADA – spektakl „Ciał ciało”
2019 – II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów MARCINEK – spektakl „Szkoda gadać”

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

‘TEATR BEZ PRE(TEKSTU)’

Na pewno nie bez sporów, bez nieodpowiednich ubiorów,

Nie bez krzyku, bez adrenaliny zastrzyku, bez podekscytowania.

Wcale nie bez kilku problemów, zbyt długich przemów czy bez godzinnych prób.

Lecz bez podtekstów, bez niepotrzebnych kontekstów, bez dużych słów,

Bez zbędnej gadaniny, bez krztyny drwiny, bez przykrych min.

Tak więc, jeżeli bez długich tekstów i bez błahych pretekstów,

dlaczego teatr nie miałby być z nami?

Nie potrzebowaliśmy pretekstu, aby w 2013 roku wcielić w życie nowopowstały „twór teatralny”, który został nazwany Teatrem Bez (pre)Tekstu (z wiadomych przyczyn). Naszą działalność rozpoczęła sesja castingowa, opierająca się w dużej mierze na warsztatach aktorskich, ruchowych oraz wokalnych. To właśnie tamte godziny spędzone w auli Marcinka rozpoczęły niesamowitą przygodę, jaką jest dla nas obcowanie z teatrem. Robimy to po dzień dzisiejszy, a po drodze zatrzymujemy się na festiwalach, warsztatach oraz w teatrach, aby nasza osobowość teatralna mogła przez cały czas się ,

Od lat bierzemy udział w wymianie teatralnej z niemiecką szkołą Jacob-Grimm-Schule. Styczeń jest dla nas czasem wyjazdu do Kassel – miasta położonego w Hesji, natomiast w czerwcu odwiedza nas grupa niemiecka i razem pracujemy na terenie Poznania. Wymiana teatralna to nie tylko warsztaty artystyczne, to przede wszystkim możliwość łączenia się w pasji, jaką jest sztuka. Co roku utrwalamy się w przekonaniu, że język, kultura czy dzielące nas kilometry nie są przeszkodą na drodze prowadzącej na deski sceny teatralnej. Niejednokrotnie przekonaliśmy się, że doświadczenie jednostkowe jest w teatrze niczym w porównaniu do satysfakcji, jaka towarzyszy występowi grupowemu. Na scenie zanikają różnice, bariery i ograniczenia – liczy się człowiek.

Od czasu do czasu pokazujemy się również widowni spoza Marcinka, tym samym wygrywając w styczniu 2013 roku nagrodę Jury Młodzieżowego podczas wojewódzkich konfrontacji sceny szkolnej „Dzień dobry, sztuko!” za zaprezentowanie etiudy „Moje ja”. Rok później w tym samym konkursie, za spektakl „Lekcja Trzech“, zostaliśmy nagrodzeni ponownie główną nagrodą Jury Młodzieżowego. Spektakl ten wystwiliśmy również podczas poznańskiej „Nocy Teatrów“ oraz w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

Od 2015 roku bierzemy udział w konkursie „COOLturalne Szkoły Poznania“. Podczas pierwszej edycji konkursu zostaliśmy nagrodzeni II nagrodą za spektakl „Masa Breugla“. Rok później zdobyliśmy I miejsce, prezentując spektakl „Scenki rodzajowe“.
Występujemy również podczas Poznańskiego Festiwalu Teatrów MARCINEK. W roku 2014 zdobyliśmy wyróżnienie za spektakl „Masa Bruegla”, natomiast w roku 2015 zostaliśmy nagrodzeni grupowym wyróżnieniem za spektakle „Dwudziesta dwadzieścia pięć” oraz „Scenki rodzajowe”. Ogromnym sukcesem było wygranie XVI edycji festiwalu
w 2016 roku. Nagroda główna została nam przyznana za spektakl „Koczkodamy”.

W 2015 roku zaprezentowaliśmy się na Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym MELPOMENA ze spektaklem „Scenki rodzajowe“, gdzie siedmiu aktorów z naszego teatru otrzymało nagrody aktorskie. Spektakl ten ostatni raz wystawiliśmy podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych ARLEKINADA w 2017 r. Przed zejściem z afiszy, „Scenki(…)“ zostały nagrodzone główną nagrodą, a Michał Szudrowicz, wcielający się w rolę Granateusza, otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora.
Nasz najnowszy spektakl, zatytułowany „Ciał ciało“, został nagrodzony II miejscem w XVII Poznańskim Festiwalu Teatrów MARCINEK, gdzie miał swoją premierę. Parę miesięcy później zaprezentowaliśmy go w Konkursie „COOLturalne Szkoły Poznania“ i drugi rok z rzędu zostaliśmy okrzyknięci najlepszym szkolnym teatrem w Poznaniu!

pftm

Wystawione spektakle:

„Moje ja” 2013

„Masa Bruegla” 2014

„Lekcja trzech” 2014

„Dwudziesta dwadzieścia pięć” 2015

„Scenki rodzajowe” 2015

„Koczkodamy” 2016

„Ciał ciało” 2017

„Sztuka siedzenia” 2018

„Szkoda gadać!” 2019

Galeria zdjęć

Skład Teatru bez pre(tekstu)

  • Teatr Bez (pre) Tekstu w Niemczech

Teatr Bez (pre)tekstu wraz z innymi uczniami Marcinka wziął udział w wymianie polsko-niemieckiej w Hofgeismar, niedaleko Kassel. Od 26.02 do 03.03 uczniowie brali udział w warsztatach

teatralnych, muzycznych i tanecznych. Każda grupa składała się zarówno z uczestników polskich, jak i niemieckich. Opiekunem grupy muzycznej był p. Ede Müller, grupy teatralnej p. Jörg Gessner

oraz p. Simon Aulepp, a grupy taneczno-teatralnej p. Wiesława Wójcik i p. Magdalena Marcinkowska. Efektem pracy wszystkich grup był spektakl zatytułowany „Worte, worte, worte…” (czyli

„Słowa, słowa, słowa…”). Premiera miała miejsce w Kassel, na kameralnej scenie Dock4. Spektakl spotkał się z wielkim uznaniem. Niemieckie gazety od rana następnego dnia rozpisywały się na

temat przedstawienia. Recenzje były bardzo przychylne, natomiast pobyt w Hofgeismar był dla wszystkich wspaniałym i niezapomnianym czasem pracy, rozwoju swoich umiejętności, a także

integracji z młodzieżą niemiecką. Już w czerwcu niemieccy uczniowie zawitają w murach naszej szkoły, by wspólnie zaprezentować interpretację hamletowskiego cytatu „Słowa, słowa, słowa…”.

Julia Łukaszkiewicz

A tymczasem w prasie niemieckiej napisano…


Archiwum