Stefan Andrzej Borsukiewicz (1918 – 1942)

Obrazek

Żołnierz

Stefan Andrzej Borsukiewicz urodził się 28 kwietnia 1918 roku.

Maturę zdał w Gimnazjum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 1938 roku.

Debiutował w 1935 w „Ilustracji Polskiej (Poznań).

Żołnierz Września 39 – walczył nad Bzurą w najdzielniejszej i najokrutniej doświadczonej 14 Poznańskiej Dywizji Piechoty. Po rozbiciu Dywizji przedostał się do oblężonej Warszawy i bronił jej jako dowódca plutonu w 36 pp. na Ochocie. Szlakiem wychodźstwa udał się na Zachód. Walczył we Francji (3 DP – Bretania).

Z osobistego rozkazu gen. Stanisława Maczka organizował w Casablance ewakuację osób wojskowych z Afryki do Wielkiej Brytanii. Jako podporucznik, instruktor spadochronowy, szkolił m.in. Cichociemnych w IV Brygadzie Kadrowej Strzelców przekształconej w I Samodzielną Brygadę Spadochronową gen. Stanisława Sosabowskiego.

Zginął śmiercią spadochroniarza 21 sierpnia 1942 roku w Ringway (Anglia).

Obrazek


Poeta

Obrazek

W Londynie w 1941 roku nakładem przyjaciół ukazał się tomik jego wierszy pt. Kontrasty.

Kontrasty zawierają w sobie pierwotną siłę poezji, która ostanie się czasowi, bo walczy o swój własny styl (…) Cechują je: młodość, polskość, regionalizm. Poezja prowansalska, z której się wszyscy wywodzimy – od Dantego i Chaucera do Valery’ego i Eliota – była w tym samym stopniu uniwersalna ci i regionalna. Twój regionalizm mówi, żeś Europejczykiem naprawdę.” (Jerzy Pietrkiewicz, 1942)

„Mimo tragicznie wczesnego zgonu Borsukiewicz zdołał zarysować się jako poeta o wyraźnej indywidualności, jako twórca własnego wyrazu formalnego. Kontrasty to doniosły dokument literacki, ale i wybitne osiągnięcie artystyczne. Twórca ich zasłużył nie tylko na pamięć, lecz i na ponowne odczytanie” (Mieczysław Giergielewicz, 1963)

Obrazek „Poetą był całą gębą, wzruszył mnie swoimi wierszami i zachwycił. Wydając w Londynie (1941) jego wiersze, przyjaciele Borsukiewicza ocalili kawał świetnej poezji. Trzeba z kolei ocalić ją tu dla nas” (Julian Rogoziński, 1981)

„Zginął ktoś porównywalny być może z Baczyńskim” (Piotr Kuncewicz, 1993)


Notka dotycząca życia i twórczości S.A.Borsukiewicza – autorstwa Gerarda Sowińskiego.

Zdjęcia pochodzą z przedstawienia poetyckiego poświęconego S.A. Borsukiewiczowi wystawionego w szkole 29 kwietnia 2008. Przedstawienie wg scenariusza Agaty Morysiak i Małgorzaty Lehmann z klasy g-3B przygotowała Teresa Kolińska.

W roli poety Atanazy Laskowski.

Zdjęcia: Mieczysław Sobucki

(MS)