Pracownicy gimnazjum i liceum – 2019/2020

Dyrektor

mgr Alina CHOJNACKA

Wicedyrektorzy

Język polski

2010

Język francuski

Język angielski

Język niemiecki

Język hiszpański

  • mgr Krystian GRĄDECKI
  • mgr Adrian PEREZ MERINO

Matematyka

Historia/WOS

2010

Geografia

Biologia

Fizyka i astronomia

Chemia

Matematyka/Informatyka

2010

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Podstawy przedsiębiorczości/Ekonomia

Plastyka/WOK

  • mgr Marek HASIEC
  • mgr Anna OSTROWSKA

Wychowanie fizyczne

Religia

  • ks. mgr Rafał CYWIŃSKI
  • ks. mgr Piotr MAŁECKI
  • ks. mgr Bartosz ROJNA

Pedagog szkolny

mgr Edwina PITTNER

Psycholog szkolny

mgr Liliana BERNSDORFF MELANOWICZ 

Biblioteka

Administracja Szkoły

marzec 2007

Pracownicy obsługi szkoły