Rekrutacja

Potwierdzenie woli przyjęcia do liceum.

Dostarczenie oryginałów: świadectwa ukończenia  gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 11 lipca do 19 lipca  2018 r. do godz 12:00

Kandydaci, dla których I Liceum Ogólnokształcące im K.Marcinkowskiego nie było szkołą I wyboru dostarczają w tym terminie również:

ŻYCIORYS

2 ZDJĘCIA

Dokumenty przyjmowane są  od poniedziałku do piątku od 8:00 do 14:00 w sali nr 8 (parter)