Rekrutacja

Dokumenty kandydatów  do liceum przyjmowane są w sekretariacie szkoły w dniach:

od 14  maja do 30 maja  2018 r.

W tym terminie kandydaci składają:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej                                                                               wydrukowany dwustronnie ze strony: https://nabor.pcss.pl/poznan/
  • życiorys,
  • dwa zdjęcia,
  • zaświadczenia potwierdzające kryteria uzupełniające

Dokumenty przyjmowane są  od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15.00.

 

EGZAMIN Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA KANDYDATÓW DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ OMEGA

(dla kandydatów, którzy nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego

z język francuskiego na poziomie rozszerzonym )

29 MAJA 2018 9:00

 

REKRUTACJA 2018/2019

HARMONOGRAM