Rekrutacja do liceum

Marcinek

„Drzwi otwarte” 29 marca 2019

godz 17:00 dla uczniów gimnazjum.

godz.18:00 dla uczniów szkół podstawowych.

Serdecznie zapraszamy do auli szkolnej.

KLASY PIERWSZE po szkole podstawowej 2019/2020

ZASADY REKRUTACJI po szkole podstawowej 2018/2020

KLASY PIERWSZE po gimnazjum 2019/2020

ZASADY REKRUTACJI po gimnazjum 2019/2020

HARMONOGRAM 2019/2020