Rekrutacja do liceum

 

Oryginały świadectw i zaświadczeń egzaminu gimnazjalnego należy dostarczyć do szkoły do dnia 20 lipca 2017 do godz. 12:00.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dokumenty od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00

 

WYNIKI EGZAMINU Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO

 

REKRUTACJA 2017/2018

 

HARMONOGRAM