Rekrutacja

REKRUTACJA  na rok szkolny 2017/2018 wciąż TRWA :

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

– trzyletni cykl nauczania na podbudowie szkoły gimnazjalnej ; zasadniczej szkoły zawodowej oraz 8-letniej szkoły podstawowej ( istnieje możliwość zapisu na wszystkie poziomy ) !!!

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY PRZYJĘCIU DO SZKOŁY:

  • 3 PODPISANE FOTOGRAFIE
  • WYPEŁNIONE PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY ( druk do pobrania na stronie lub w sekretariacie )
  • ORYGINAŁ ostatniego świadectwa szkolnego lub inny dokument potwierdzający przebieg nauki

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły : od poniedziałku do czwartku

Wszelkich informacji udziela sekretariat tel. 061 847 36 34

Zapraszamy