Sekcja dwujęzyczna

Sekcja Dwujęzyczna Polsko-Francuska

Klasy – aktualnie zarówno gimnazjalne jak i licealne – Sekcji Dwujęzycznej są klasami niezwykle ciekawymi: nie tylko dlatego, że Sekcja jest interesującą ofertą edukacyjną, pozwalającą na doskonałe poznanie języka francuskiego, elementów francuskiej kultury i francuskich metod pracy; nie tylko dlatego, że zwieńczeniem nauki w Sekcji jest dwujęzyczna matura, która daje możliwość – coraz częściej przez absolwentów wykorzystywaną – studiowania we Francji; nie tylko dlatego wreszcie, że Sekcja jest organizmem niezwykle intensywnie – jak na swoją krótką historię rozwijającym zróżnicowane formy działalności pozalekcyjnej – jest bowiem również miejscem, w którym spotykają się wyjątkowi ludzie, ludzie zdolni do samodzielnych, inspirujących działań, ludzie otwarci na różnorodność kulturową…

W tym roku obchodzimy 20-lecie istnienia klas dwujęzycznych z językiem francuskim.

Dla każdego, kto lubi język francuski i kto chciałby zdać maturę w tym języku, wiadomym jest, że najlepszą szkołą dwujęzyczną w Wielkopolsce jest I LO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Przeczytaj więcej