Rekrutacja do klasy dwujęzycznej – wyniki testu

Dla kandydatów do klasy dwujęzycznej przeprowadzany jest pisemny test znajomości języka francuskiego.

Punktacja z testu jest dodatkowym elementem w procesie rekrutacyjnym. Szczegóły rekrutacji, sposób naliczania punktów, znajdują się w regulaminie rekrutacji, jaki ogłaszany jest na dany rok szkolny.