Biblioteka

Godziny otwarcia w roku szkolnym 2023/2024

Poniedziałek – 7.45 – 16.00
Wtorek – 7.45 – 16.00
Środa – 7.45 – 16.00
Czwartek – 7.45 – 16.00
Piątek – 7.45 – 15.30


Dyskusyjny Klub Książki  przy Bibliotece Szkolnej grudniowe spotkanie przy pierniczkach poświęcił  rozmowie o ulubionych książkach, tych, ostatnio najbliższych sercu członków klubu.
Okazuje się  że najchętniej  czytamy  książki  fantasy , ale takie, które zakotwiczone są w realiach historycznych. 
Dobra wiadomość  dla wszystkich jest taka, że  nasze wybrane dzieła można  wypożyczyć  w szkolnej bibliotece!:)
Na koniec roku wybraliśmy jednak całkiem  inną  książkę...  Refleksjami po jej przeczytaniu podzielimy się  już  w Nowym Roku.
 
 

Historia biblioteki

Historia Biblioteki jest nierozerwalnie związana z samą szkołą. Już w 1919 roku z gimnazjum im. Wiktorii Augusty przejęto Bibliotekę, która zawierała dzieła wyłącznie w języku niemieckim.

Dziesięć lat później Biblioteka Marcinka liczyła 1940 pozycji, a także abonowała 10 tytułów czasopism. Po II wojnie ocalało jedynie 310 pozycji – większość wywieziono bądź spalono.

Biblioteka dziś

Biblioteka obecnie liczy ponad 33 tysiące voluminów, z bogatym księgozbiorem podręcznym oraz prenumeruje prasę codzienną i pisma metodyczne do poszczególnych przedmiotów.

Wszystkie zbiory udostępniane są drogą elektroniczną.

Po utworzeniu w roku 1991 sekcji dwujęzycznej, Biblioteka przy pomocy Ambasady Francuskiej rozpoczęła gromadzenie zbiorów w języku francuskim. Jest to księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki), podręczniki , a także literatura piękna i czasopisma. Do chwili obecnej zgromadziliśmy 1607 pozycji, z których czytelnik może skorzystać, zarówno na miejscu jak również pożyczyć do domu.

Ważne miejsce w Bibliotece zajmują publikacje absolwentów. Na apel „Stowarzyszenia Gimnazjum i Liceum” odpowiedziało wielu absolwentów Marcinka. W inwentarzu Biblioteki zapisanych jest 443 pozycji byłych uczniów liceum, zbiory te prezentowane są na wystawach z okazji kolejnych zjazdów „Marcinkowszczaków”.

Biblioteka prowadzi ożywioną działalność kulturalną, tutaj odbywają się wystawy np. : „Najstarszych książek” ,, Karykatur literatów polskich”, a także kronik i materiałów dot. Patrona i historii Szkoły. W bibliotece odbyły się konkursy między innymi Konkurs Walentynkowy- luty 2009 , plastyczny „Czytanie to moja pasja- październik 2011,” Polska i światowa piłka nożna”-czerwiec 2012, w czasie Euro. Biblioteka to miejsce spotkań z ciekawymi ludźmi – w grudniu 2008 roku ,w czasie szczytu klimatycznego w Poznaniu, młodzież naszego LO spotkała się z uczestnikiem wyprawy na Spitsbergen Adamem Nawrotem.

Biblioteka zorganizowała pierwsze Dyktando Szkolne –grudzień 2009, a od 2012 roku przyjęło międzyszkolną formę. W roku szkolnym 2016/2017 biblioteka szkolna w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiła 572 egzemplarze nowości wydawniczych wzbogacając w ten sposób atrakcyjność księgozbioru.

Tutaj też prowadzona jest Kronika Szkoły.  Systematycznie w gablocie Biblioteki eksponowane są informacje dotyczące życia kulturalnego.

Regulamin Biblioteki Szkolnej

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie ZSO nr1
 2. Zbiory udostępniane są od września do połowy czerwca. Nieoddanie książek wypożyczonych w ubiegłym roku szkolnym powoduje zawieszenie prawa korzystania z wypożyczalni.
 3. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć 3 książki na okres 5 tygodni
 4. Przed wypożyczeniem należy zwrócić uwagę na stan techniczny książki.
 5. Czytelnik odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie wypożyczonych materiałów.
 6. Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubioną książkę.
 7. Zabrania się wnoszenia odzieży wierzchniej oraz spożywania posiłków.
 8.  W bibliotece szkolnej obowiązuje CISZA.

ZASADY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE EPIDEMII COVID-19

 1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej zgodnie z terminarzem zamieszczonym na drzwiach biblioteki. W wypożyczalni może znajdować się 1 czytelnik, a pozostałe osoby oczekują przed wejściem w bezpiecznej odległości 1,5 – 2 metrów.
 2. Czytelnikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz.
 3. Zwracane egzemplarze są wyłączone z wypożyczania na 2 dni- podlegają kwarantannie (ważne dla nauczycieli, którzy omawiają lektury !!!).
 4. Bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat, na którym leżały książki.
 5. W czytelni może jednocześnie przebywać 8 uczniów (czytelnicy siedzą w odległości 1,5 metra minimum).
 6. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia.
 7. Regularnie są czyszczone powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 8. W związku z sytuacją epidemiczną wstrzymuje się do odwołania korzystanie z komputerów w bibliotece szkolnej.

 

marcinek logo
Copyright © 2020 I Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego
move top