Projekt interdyscyplinarny „Wokół Afryki K. Nowaka”

Opis innowacji pedagogicznej zrealizowanej w formie interdyscyplinarnego projektu : 

Wokół Afryki Kazimierza Nowaka/ A travers l’Afrique avec Kazimierz Nowak 

1. Wywiad audio z Marią Simpson, studentką  z RPA, kierunek : Chemical Technology, wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej na Politechnice Poznańskiej 

2. Rytmy afrykańskie nagrane przez uczennice i uczniów klasy Lex 1  

3. Wywiad audio z p. Dominikiem Szmajdą, jednym z liderów projektu podróżniczego „Sztafeta Afryka Nowaka” 2009 - 2012, współwydawcą książek Kazimierza Nowaka, absolwentem „Marcinka” 

 

marcinek logo
Copyright © 2020 I Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego
move top