Przedsiębiorczość

Opiekunem Klubu jest Małgorzata Biernacka – nauczyciel pp, doradca zawodowy, trener programów edukacyjnych Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i członek Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS.

 

Rok szkolny 2019/20

 

Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Zostań Ekonomistą, organizowanego przez Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wyłoniła zwycięzców konkursu.

Laureaci zostali wyłonieni na podstawie listy rankingowej Uczestników według liczby punktów uzyskanych w pierwszym etapie.

Kapituła Konkursu, której przewodniczyła prof. dr hab. Władysława Łuczka, przyznała I miejsce zespołowi z klasy gC1 w składzie:

PAULINA WOŹNIAK,

KRZYSZTOF PRZEMYSŁAW GARSZTKA,

MIKOŁAJ MARIA PORAJ-ROŻAŃSKI

Zwycięzcy konkursu otrzymają zaświadczenie uprawniające do przyjęcia na studia I stopnia bez konieczności udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na kierunki studiów oferowane przez WE-S.

 

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu pasji   i zainteresowań ekonomicznych.

Szkolny Klub Przedsiębiorczości „Nostro”

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Finał Regionalny XV EDYCJI

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

Z PRZEDSIĘBIERCZOŚCI

 

Wyjątkowy, pierwszy w historii taki Finał Regionalny Najlepszych Zajęć z Przedsiębiorczości!!!

Finał odbywał się zdalnie, każdy pracował w swoim domu

#zostańwdomu

Przed Finałem uczestnicy mogli skorzystać ze szkolenia z przemówień publicznych. Sam Finał trwał 24 h. W tym czasie zespoły otrzymały zadania konkursowe, które polegały na rozwiązaniu CASE STUDY oraz nagraniu 5-minutowego wystąpienia. Na tym etapie liczyła się wiedza merytoryczna, kreatywność, jak i umiejętności pracy w grupie, pod presją czasu.

ZWYCIĘZCY FINAŁU WIELKOPOLSKIEGO 2020!

3 miejsce zajął zespół w składzie:

BARBARA SOBAŃSKA, HANNA WOŹNIAK, MAJA SAMEK z klasy gAlfa 1,

1 miejsce zajął zespół z Zespołu Szkół w Mogilnie,

2 miejsce z VIII LO w Poznaniu.

Gratulujemy, pomimo bardzo trudnych warunków, świetnie sobie poradziłyście.

Wielkie brawa !!!!!

 

SZKOLNY KLUB PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „NOSTRO”


DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2 kwietnia ODWOŁANY

Drodzy Uczniowie !

Z przykrością informujemy, że w związku z bieżącą sytuacją epidemiczną i ograniczonymi możliwościami kontaktów społecznych oraz w trosce o Wasze bezpieczeństwo, odwołujemy udział  naszych uczniów w projekcie. 

Życzymy wszystkim zdrowia 

Szkolny Klub Przedsiębiorczości NOSTRO

 


 

 

       XV edycja                                  konkursu

 

W lutym na lekcjach pp mieliśmy okazję uczestnictwa w etapie zerowym Konkursu, czyli drużynowego zmierzenia się z naszym przykładowym case’m. Odwiedzili nas przedstawiciele Studenckiego Forum Business Centre Club Poznań i zachęcili do udziału w Konkursie.

Uczestnicy Konkursu, zespoły trzyosobowe, poprzez twórczą pracę w grupie, rozwiązują problemy, z którymi stykają się na co dzień przedsiębiorcy w rzeczywistych warunkach biznesowych.

Mamy zaszczyt ogłosić  wyniki I etapu Konkursu Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości. Po długich obradach Kapituła wybrała wygraną dziesiątkę. Do FINAŁU REGIONALNEGO, zakwalifikowała się grupa z klasy gAlfa1, w składzie: Barbara Sobańska, Hanna Woźniak, Maja Samek.

W związku z zaistniałą sytuacją w naszym kraju Finał Regionalny odbędzie się online. Szczegóły na stronie Konkursu.

Szkolny Klub Przedsiębiorczości NOSTRO        


W klasie gColumbus1 realizujemy projekt Lekcje z ZUS.

„Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą ich solidaryzmu społecznego, a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym pracownikom i przedsiębiorcom.

Uczniowie zainteresowani tematyką biorą udział w Olimpiadzie "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych".

Do etapu wojewódzkiego Olimpiady awansowały:

Marta Basek, Hanna Krzemińska,

Kamila Leveilley.

 

GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów.

W związku z sytuacją związaną z zagrożeniem zakażenia koronawirusem w trosce o zdrowie uczestników etapu wojewódzkiego olimpiady organizator informuje, że termin tego etapu zostaje przesunięty i będzie podany z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 

                                                                                       Szkolny Klub Przedsiębiorczości NOSTRO


 

 

 

 

    VI Wielkopolski Konkurs                            Wiedzy o Podatkach

 

 

I etap Konkursu polegał na napisaniu pracy z wybranego spośród czterech tematów zaproponowanych przez Organizatora. Prace były oceniane pod względem: poprawności językowej i stylistycznej, zgodności z tematem, poprawności merytorycznej, wartości edukacyjnej i inwencji własnej.

Do II etapu konkursu zostało zakwalifikowanych 20 uczestników, wśród nich 3 uczennice z naszej szkoły:

  • Magdalena Bernal gO1 - „Jakie instrumenty ma państwo do ściągania podatków?”
  • Zuzanna Długaszewska gC1 -Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych”
  • Hanna Krzemińska gC1 – „Zerowy PIT dla młodych – stosowanie i rozliczanie”

II etap Konkursu został przełożony na dzień 27 maja 2020 r.

II etap Konkursu składa się z części pisemnej oraz ustnej, pytania testu będą obejmowały wszystkie rodzaje podatków oraz znajomość Ustawy o Doradztwie Podatkowym. Część ustna polega na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania. Uczestnicy losują zestawy pytań. Każdy z członków komisji ocenia odpowiedź przyznając od 1 do 5 punktów.

Gratulujemy                                                                                                                                            

Szkolny Klub Przedsiębiorczości NOSTRO

 


 

ZACZYNAMY REJESTRACJĘ DO SIGG 18
  -
zbierz ZESPÓŁ (2 – 4 osobowy),
  - wybierzcie nazwę dla ZESPOŁU,
  - zgłoście się do nauczyciela pp – do 3 października,

  REJESTRACJA: https://sigg.gpw.pl/ , w formularzu zgłoszeniowym każdy uczeń wybiera nazwę Zespołu, wcześniej ustaloną z nauczycielem, pod którą będzie występował.

HARMONOGRAM PROJEKTU
GRA, inwestowanie na GPW:

 -  TESTUJ PLATFORMĘ od 21 do 31 października 2019,
 -  I ETAP
od 4 listopada 2019 do 10 stycznia 2020,
 -     II ETAP GRAJ O FINAŁ
od 25 lutego do 26 marca,
 -     Finał SIGG W SALI NOTOWAŃ GPW
16 kwietnia 2020.

MODUŁ EDUKACYJNY od 21 października do 10 stycznia 2020,
składa się z dwóch części i polega na:

     Zdobywaniu wiedzy w STREFIE EDUKACYJNEJ,
         Weryfikacji wiedzy w STREFIE KONKURSOWEJ

ZASADY KORZYSTANIA Z MODUŁU EDUKACYJNEGO:

1. Uczestnik otrzymuje dostęp do platformy od dnia 21 października.
2. Udział w części edukacyjnej będzie punktowany, a punkty będą przeliczane na złotówki (wirtualne PLN), które będą przyznawane każdemu Uczestnikowi w zależności od zrealizowanych aktywności zgodnie z poniżej podanymi zasadami:ZASADY INWESTOWANIA opisane są w §8 – §11 Regulaminu
Jak grać i wygrać?

I Etap od 4 listopada 2019 do 10 stycznia 2020:

     Wirtualny portfel o wartości 20 000zł,
         Inwestuj: w akcje z indeksów WIG20 i mWIG40 oraz ETF-y.

II Etap od 25 lutego 2020 do 26 marca 2020:

     Wirtualny portfel o wartości 10 000zł,
         Inwestuj: w kontrakty terminowe na indeksy WIG20, mWIG40, WIG.GAMES, WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN oraz WIG.MS-PET,
         Inwestuj: w kontrakty terminowe na waluty i akcje.

POWODZENIA !!!!!!!!!!
SZKOLNY KLUB PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Rok szkolny 2018/19

 

Finał XV Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej

11 kwietnia 2019 roku odbył się Finał XV Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyńskiej, któremu patronował Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Jak co roku wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem, udział w nim wzięło ponad 400 uczniów z 16 wielopolskich powiatów.


Do finału awansowało 48 uczniów i to oni rywalizowali o miano najbardziej świadomych konsumentów w Wielkopolsce. Finaliści mieli do rozwiązania 75-zadaniowy test, który zawierał pytania w formie kazusów, m.in. z zakresu praw konsumenta, usług turystycznych, kredytu konsumenckiego i przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, postępowania polubownego, rękojmi.

Naszą szkołę i miasto Poznań reprezentowała Sonia Olczyk – L2, która znalazła się w gronie laureatów Olimpiady.


Gratulujemy sukcesu !
Szkolny Klub Przedsiębiorczości „NOSTRO”


DZIEŃ ZDOBYWANIA NOWYCH DOŚWIADCZEŃ

 

20 marca 2019r. nasi uczniowie wzięli udział w Dniu Przedsiębiorczości. To już szesnasta edycja projektu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Przygotowanie do tego dnia wymagało podjęcia wielu działań, a punktem kulminacyjnym była wizyta w firmie bądź instytucji. Podczas pobytu, przez kilka godzin, uczeń towarzyszył pracownikowi – wolontariuszowi w pracy. W tym czasie zapoznawał się ze specyfiką stanowiska pracy, zakresem obowiązków, wykonywał proste zadania, pozyskiwał informacje na temat wymaganego wykształcenia oraz niezbędnych umiejętności do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku.

Dzięki wolontariuszom – doświadczonym pracownikom wielu firm i instytucji, młodzież miała możliwość realizacji projektu Dzień Przedsiębiorczości.


Finał V Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach

Dnia 14 marca 2019 roku w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbył się finał V Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach zorganizowany przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod Honorowym Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Konkurs składał się z kilku etapów. W I etapie uczestniczy pisali prace na wybrany temat. Spośród autorów nadesłanych prac, do II etapu zakwalifikowano 30 osób. W tym gronie znalazły się Aleksandra Tylkowska z O1 i Joanna Rybak z C1. W II etapie konkursu zawodnicy rozwiązywali test wielokrotnego wyboru, a jego wynik decydował o dopuszczeniu do części finałowej. Nasze reprezentantki dzięki bogatej wiedzy osiągnęły ten poziom. W tym miejscu należy podkreślić, że sam fakt znalezienia się w gronie finalistów jest dużym sukcesem. W finale uczniowie zdawali egzamin ustny przed wysoką Komisją. Emocji było co niemiara.
Gratulujemy uczestniczkom.
Szkolny Klub Przedsiębiorczości NOSTRO


Konsument, aktywny uczestnik rynku, to każdy z nas.


W Światowy Dzień Konsumenta (15 marca), w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, odbyła się XIX Miejska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej. Miejski Rzecznik Konsumentów w Poznaniu, Pan Marek Janczyk zaprosił uczniów poznańskich szkół do rywalizacji. Marcinka reprezentowali uczniowie wyłonieni w eliminacjach szkolnych: Sonia Olczyk L2, Pola Zabuska L1 i Michał Appelt L1. Uczestnicy mieli bardzo trudne zadanie, musieli się wykazać znajomością aż 16. aktów prawnych m.in. Ustawy o Prawach Konsumenta, Prawa Telekomunikacyjnego, Prawa Bankowego, a także znajomości Kodeksu Cywilnego. Komisja wyłoniła zwycięzców etapu miejskiego, wśród laureatów znaleźli się uczniowie naszej szkoły.

Sonia Olczyk – 3 miejsce, a Pola Zabuska – wyróżnienie.

Nagrody laureatom wręczali Katarzyna Kierzek-Koperska, zastępczyni prezydenta Poznania i Marek Janczyk, Miejski Rzecznik Konsumentów w Poznaniu.


 

Realizujemy program MOJE FINANSE

Eliminacje szkolne wyłoniły 3 – osobowy zespół w składzie: Marianna Bocianowska – C1, Antoni Pożywiłko – A1 i Roch Sidorowicz – M1, który reprezentuje szkołę w konkursie „Przedsiębiorczy na rynku finansowym”.
8 stycznia 2019, o godzinie 9.00 za pośrednictwem strony internetowej programu „Moje finanse”, ruszyły rozgrywki, które polegały na rozwiązaniu kilku studiów przypadku. O wyniku rozgrywek decydowała liczba otrzymanych punktów i czas, w którym zespoły zadania rozwiązały.
Do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowało się tylko 20 zespołów z całej Polski, w tym gronie znalazł się zespół z Marcinka.
Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie konkursu.


                                                                                                                  Szkolny Klub Przedsiębiorczości NOSTRO


„Google, skąd Ty to wszystko wiesz?”

W ramach projektu edukacyjnego #AKADEMIAWIDOCZNI, w klasach pierwszych odbyły się lekcje prowadzone przez specjalistów agencji marketingu internetowego.
Zajęcia miały na celu pokazać uczniom jak najwięcej tajników Google. Pozwoliły wyjaśnić między innymi:
  -  w jaki sposób Google rozpoznaje, co chcemy zobaczyć i w jaki sposób dopasowuje strony do zapytań?
  -  jakie są korzyści użytkownika z trafnych wyników wyszukiwania,
  -  jak rozróżniać wartościowe źródła informacji od reklam,
  -  dlaczego użytkowników Google prześladują te same reklamy i jak uchronić się przed natrętnymi reklamami.
SKP „NOSTRO”

 


OTWARTA FIRMA

W Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości 2018 młodzież naszego liceum uczestniczyła w wielu ciekawych spotkaniach z przedstawicielami różnych firm, instytucji i urzędów.
Pragniemy serdecznie podziękować naszym Gościom.
Jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie, poświęcony czas, życzliwość i pomoc w realizacji przedsięwzięcia.
Szkolny Klub Przedsiębiorczości NOSTRO

Certyfikat dla NOSTRO

 


Ruszył pierwszy etap Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej. Wszystkim uczestnikom życzymy dobrych decyzji inwestycyjnych oraz ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Pamiętajcie o złotych zasadach inwestowania.
https://sigg.gpw.pl/

Dostęp do kursów e-learningowych i testów:
https://e-learning.sigg.gpw.com.pl/login/indexpa.php

Pamiętajcie o terminach dostępu do testów.
POWODZENIA
Szkolny Klub Przedsiębiorczości NOSTRO


marcinek logo
Copyright © 2020 I Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego
move top