Teatr Bez (pre)Tekstu

Nagrody teatru:

2013 – nagroda główna Jury Młodzieżowego Wojewódzkich Konfrontacji Sceny Szkolnej – spektakl       „Moje ja”

2014 – nagroda główna Jury Młodzieżowego Festiwalu „Dzień Dobry Sztuko” – spektakl „Lekcja Trzech”

2015 – wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów MARCINEK – spektakl „20.25” oraz „Scenki Rodzajowe”

2015 – II miejsce w konkursie „COOLturalne Szkoły Poznania” – spektakl „Masa Bruegla”

2015 – 7 nagród za kreacje aktorskie na Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym MELPOMENA – spektakl „Scenki rodzajowe”

2016 – I miejsce w konkursie „ COOLturalne Szkoły Poznania” – spektakl „Scenki rodzajowe”

2016 – I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów MARCINEK – spektakl „Koczkodamy”

2017 – I miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Teatralnych ARLEKINADA – spektakl „Scenki rodzajowe”

2017 – II miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów MARCINEK – spektakl „Ciał ciało”

2017 – I miejsce w Konkursie „COOLturalne Szkoły Poznania” – spektakl „Ciał ciało”.
 
2017 – I miejsce w Konkursie Teatrów Amatorskich MELPOMENA – spektakl „Ciał ciało”
 
2018 – III miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów MARCINEK – spektakl „Sztuka siedzenia”

 

 
2018 –  nagroda główna Jury Młodzieżowego oraz Jury Głównego Przeglądu Młodego Teatru Wielkopolski „Dzień Dobry Sztuko” – spektakl „Ciał ciało”
 
2019 – III miejsce oraz nagroda Jury Młodzieżowej Rady Miejskiej Inowrocławia na Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Teatralnych ARLEKINADA – spektakl „Ciał ciało”
2019 – II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów MARCINEK – spektakl „Szkoda gadać”
 

‘TEATR BEZ PRE(TEKSTU)’

Na pewno nie bez sporów, bez nieodpowiednich ubiorów,

Nie bez krzyku, bez adrenaliny zastrzyku, bez podekscytowania.

Wcale nie bez kilku problemów, zbyt długich przemów czy bez godzinnych prób.

Lecz bez podtekstów, bez niepotrzebnych kontekstów, bez dużych słów,

Bez zbędnej gadaniny, bez krztyny drwiny, bez przykrych min.

Tak więc, jeżeli bez długich tekstów i bez błahych pretekstów,

dlaczego teatr nie miałby być z nami?

Nie potrzebowaliśmy pretekstu, aby w 2013 roku wcielić w życie nowopowstały „twór teatralny”, który został nazwany Teatrem Bez (pre)Tekstu (z wiadomych przyczyn). Naszą działalność rozpoczęła sesja castingowa, opierająca się w dużej mierze na warsztatach aktorskich, ruchowych oraz wokalnych. To właśnie tamte godziny spędzone w auli Marcinka rozpoczęły niesamowitą przygodę, jaką jest dla nas obcowanie z teatrem. Robimy to po dzień dzisiejszy, a po drodze zatrzymujemy się na festiwalach, warsztatach oraz w teatrach, aby nasza osobowość teatralna mogła przez cały czas się ,

Od lat bierzemy udział w wymianie teatralnej z niemiecką szkołą Jacob-Grimm-Schule. Styczeń jest dla nas czasem wyjazdu do Kassel – miasta położonego w Hesji, natomiast w czerwcu odwiedza nas grupa niemiecka i razem pracujemy na terenie Poznania. Wymiana teatralna to nie tylko warsztaty artystyczne, to przede wszystkim możliwość łączenia się w pasji, jaką jest sztuka. Co roku utrwalamy się w przekonaniu, że język, kultura czy dzielące nas kilometry nie są przeszkodą na drodze prowadzącej na deski sceny teatralnej. Niejednokrotnie przekonaliśmy się, że doświadczenie jednostkowe jest w teatrze niczym w porównaniu do satysfakcji, jaka towarzyszy występowi grupowemu. Na scenie zanikają różnice, bariery i ograniczenia – liczy się człowiek.

Od czasu do czasu pokazujemy się również widowni spoza Marcinka, tym samym wygrywając w styczniu 2013 roku nagrodę Jury Młodzieżowego podczas wojewódzkich konfrontacji sceny szkolnej „Dzień dobry, sztuko!” za zaprezentowanie etiudy „Moje ja”. Rok później w tym samym konkursie, za spektakl „Lekcja Trzech“, zostaliśmy nagrodzeni ponownie główną nagrodą Jury Młodzieżowego. Spektakl ten wystwiliśmy również podczas poznańskiej „Nocy Teatrów“ oraz w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

Od 2015 roku bierzemy udział w konkursie „COOLturalne Szkoły Poznania“. Podczas pierwszej edycji konkursu zostaliśmy nagrodzeni II nagrodą za spektakl „Masa Breugla“. Rok później zdobyliśmy I miejsce, prezentując spektakl „Scenki rodzajowe“.
Występujemy również podczas Poznańskiego Festiwalu Teatrów MARCINEK. W roku 2014 zdobyliśmy wyróżnienie za spektakl „Masa Bruegla”, natomiast w roku 2015 zostaliśmy nagrodzeni grupowym wyróżnieniem za spektakle „Dwudziesta dwadzieścia pięć” oraz „Scenki rodzajowe”. Ogromnym sukcesem było wygranie XVI edycji festiwalu
w 2016 roku. Nagroda główna została nam przyznana za spektakl „Koczkodamy”.

W 2015 roku zaprezentowaliśmy się na Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym MELPOMENA ze spektaklem „Scenki rodzajowe“, gdzie siedmiu aktorów z naszego teatru otrzymało nagrody aktorskie. Spektakl ten ostatni raz wystawiliśmy podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych ARLEKINADA w 2017 r. Przed zejściem z afiszy, „Scenki(…)“ zostały nagrodzone główną nagrodą, a Michał Szudrowicz, wcielający się w rolę Granateusza, otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora.
Nasz najnowszy spektakl, zatytułowany „Ciał ciało“, został nagrodzony II miejscem w XVII Poznańskim Festiwalu Teatrów MARCINEK, gdzie miał swoją premierę. Parę miesięcy później zaprezentowaliśmy go w Konkursie „COOLturalne Szkoły Poznania“ i drugi rok z rzędu zostaliśmy okrzyknięci najlepszym szkolnym teatrem w Poznaniu!

Wystawione spektakle:

„Moje ja” 2013
„Masa Bruegla” 2014
„Lekcja trzech” 2014
„Dwudziesta dwadzieścia pięć” 2015
„Scenki rodzajowe” 2015
„Koczkodamy” 2016
„Ciał ciało” 2017
„Sztuka siedzenia” 2018
„Szkoda gadać!” 2019

Skład Teatru bez pre(tekstu)

Teatr Bez (pre) Tekstu w Niemczech (2019)


Teatr Bez (pre)tekstu wraz z innymi uczniami Marcinka wziął udział w wymianie polsko-niemieckiej w Hofgeismar, niedaleko Kassel. Od 26.02 do 03.03 uczniowie brali udział w warsztatach

teatralnych, muzycznych i tanecznych. Każda grupa składała się zarówno z uczestników polskich, jak i niemieckich. Opiekunem grupy muzycznej był p. Ede Müller, grupy teatralnej p. Jörg Gessner

oraz p. Simon Aulepp, a grupy taneczno-teatralnej p. Wiesława Wójcik i p. Magdalena Marcinkowska. Efektem pracy wszystkich grup był spektakl zatytułowany „Worte, worte, worte…” (czyli

„Słowa, słowa, słowa…”). Premiera miała miejsce w Kassel, na kameralnej scenie Dock4. Spektakl spotkał się z wielkim uznaniem. Niemieckie gazety od rana następnego dnia rozpisywały się na

temat przedstawienia. Recenzje były bardzo przychylne, natomiast pobyt w Hofgeismar był dla wszystkich wspaniałym i niezapomnianym czasem pracy, rozwoju swoich umiejętności, a także

integracji z młodzieżą niemiecką. Już w czerwcu niemieccy uczniowie zawitają w murach naszej szkoły, by wspólnie zaprezentować interpretację hamletowskiego cytatu „Słowa, słowa, słowa…”.
Julia Łukaszkiewicz

A tymczasem w prasie niemieckiej napisano…

 

Artystyczne postawy Pretekstu (2020)

Teatr Bez (pre)Tekstu wrócił niedawno z warsztatów artystycznych w Niemczech. Odbywały się one pod hasłem: „Postawa”. Poniżej relacja prasy niemieckiej oraz nas samych z tego przedsięwzięcia.

Alles ist eine Frage der Haltung

50 Schüler gestalteten einen deutsch-polnischen Theaterabend

Gelungenes Theater-, Tanz und Musikprojekt: In der Tanzszene zum Thema „Haltung“ sind Jola, Johanna, Alicia,

Alena und Emilia vorn (von links) zu sehen.

Foto: Bettina Wienecke

 

Kassel – Aus moralischer, orthopädischer und politischer Sicht kann man es betrachten, das Thema Haltung. Beim Abschluss des deutsch-polnischen Jugendtheateraustausches war am Donnerstag der Blick auf die „Haltung“ das verbindende Motto. Viel Applaus gab es im voll besetzten Schultheaterzentrum in der Unteren Karlsstraße: 25 Schüler der Kasseler Jacob-Grimm-Schule und 25 Schüler des 1. Liceums Marcinek in Poznań (Posen) aus Polen präsentierten ihr Projekt, das erst am Sonntagnachmittag begonnen hatte.

In Workshops in der Evangelischen Akademie in Hofgeismar, wo sie durch den Studienleiter Pfarrer Uwe Jakubczyk mit einer Einleitung zum Thema Haltung begrüßt wurden, erarbeiteten die Schüler mit den Lehrern Ede Müller, Simon Aulepp und Jörg Gessner (Jacob-Grimm-Schule) und ihren polnischen Kolleginnen Wiesia Wójcik und Magda Marcinkowska Elemente der Musik, des Theaters und des Tanzes. Ania Jaremko war als Dolmetscherin aktiv. Barbara Evers aus Kassel leite die 16- bis 19-Jährigen in der Bewegungskunst Qigong an.

Der Abend begann mit gregorianischem Gesang, der – nachdem immer mehr Instrumente einstimmten – in den mitreißenden Klassiker „Hit the Road, Jack“ mündete. Das Weiterreichen einer Banane lockte im Anschluss immer mehr Darsteller, die alle schwarze Kleidung trugen, auf die Bühne. „Hier muss eindeutig Haltung gezeigt werden“, verkündeten sie auf Deutsch und auf Polnisch. Mit Zitaten der Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg haben sie sich beschäftigt, aber auch mit Malala Yousafzai, der Kinderrechtskämpferin aus Pakistan, sowie mit Goethes Hymne „Das Göttliche“. „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut“, sagen sie.

Die Tänzer ließen sich in ausgefeilten Choreografien zunächst von Vogelstimmen inspirieren, bogen einander dann in Form, entfernten sich wieder und flüchteten mit versagenden Beinen.

Der „Jail House Rock“ einte alle Akteure auf der Bühne, das Publikum war begeistert.

Als Beitrag zur europäischen Integration fördert die Kulturfabrik Salzmann seit 17 Jahren den internationalen Kulturaustausch im Rahmen der Deutsch-Polnischen Regionalpartnerschaft von Hessen und der Region Wielkopolska. Die Jugendbegegnungen werden vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk und dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration gefördert.Quellenangabe: Hessische Allgemeine (Kassel-Mitte) vom 18.01.2020, Seite 8

Interesse an einem kostenlosen Testzugang zum ePaper? Bestellen Sie hier!

Das Probeabo endet nach 14 Tagen automatisch.

Von meinem iPad gesendet

 

 

 

Zupełnie nie wiedziałam, czego mam się spodziewać po tych kilkudniowych warsztatach. Z początku myślałam, że język będzie pewnego rodzaju barierą rozdzielającą młodzież polską od niemieckiej. Moje obawy były zbędne. Obie strony doskonale posługiwały się angielskim.

Na scenie jednak to nie słowa były najważniejsze, a grupa ludzi, która przez te kilka dni została połączona wspólną pasją. Przez cały wyjazd towarzyszyli nam opiekunowie, którzy z zaangażowaniem dzielili się z nami swoją pasją i doświadczeniem. Każdy z nich był inny, w różny sposób podchodził do sztuki, lecz dzięki tej inności i odmienności warsztaty każdego z nich były wyjątkowe.

W ciągu warsztatów nauczyliśmy się wiele o sztuce, ale również o kontakcie z drugą osobą. Mam wrażenie, że przed tym wyjazdem nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo ludzie potrzebują ludzi, jak często nawet nieświadomie lgną do siebie bez opamiętania. Ostatniego dnia pokazaliśmy mieszkańcom Kassel, jak silne więzi nas połączyły. Nie na moment, w którym staliśmy na scenie, ale na całe życie. Do Kassel przyjechaliśmy jako jednostki, wróciliśmy jako grupa.

-Maja Kopczyńska gL1

 

 

 

Obrazą byłoby jednak używanie słowa „wymiana” w kontekście tego przedsięwzięcia. Zdecydowanie bardziej można by to opisać jako „polsko-niemiecka fuzja artystyczna, pozwalająca poszerzyć swoje horyzonty, poznać siebie, łącząca ludzi z rożnych światów: tancerzy, wokalistów, aktorów, która pomaga pokonać wszelkie bariery językowe oraz obyczajowe”. Nie bezie to nadal adekwatny opis tego wydarzenia, nie da się go opisać słowami, lecz może pomóc on zrozumieć, w małym stopniu, jego wyjątkowość.

-Aleksander Bręgiel  gL1

 

 

 

Deutsch-polnisches „Spiel der Differenzen”

Beim mitreißenden "Spiel der Differenzen", wie die HNA in ihrer Berichterstattung titelte, kamen 58 Jugendliche der Jacob-Grimm-Schule sowie des Liceum Marcinek Poznan zusammen, um knapp eine Woche in verschiedenen Gruppen (Schauspiel, Tanz, Theater und Medien, Musik) an einer gemeinsamen Aufführung zu arbeiten. Das Ergebnis beeindruckte den vollen Zuschaurraum im UK 14 am 25. Januar sehr. 

Lesen Sie hier die Rezension von Georg Pepl in der HNA am 29.1.2024:

Spiel der Differenzen

Jubel für deutsch-polnisches Theaterprojekt mit 58 Jugendlichen in der UK14

VON GEORG PEPL 

Kassel – Der vieldeutige Begriff „Differenz“ schillert. Bezeichnet er das Ergebnis einer Subtraktion, meint er den Unterschied oder ist er nur ein Konstrukt auf dem Markt der Individualitäten? „Differenz“ hieß das Thema des deutsch-polnischen Theateraustausches. Aber keine Angst: Was sich bei der Aufführung in der UK14 abspielte, war nicht nur gedankenreich, sondern auch lebendig und mitreißend. 

Der bewährte Austausch trug auch in diesem Jahr reiche kreative Früchte im Projekt der Well Being Stiftung Kassel und Regionet Poznan in Kooperation mit der Evangelischen Akademie Hofgeismar. 58 Jugendliche der Jacob-Grimm-Schule Kassel und des Liceum Marcinek Poznan hatten sich intensiv mit dem Thema auseinander- gesetzt und präsentierten ihre Ergebnisse gemeinsam in vier Gruppen. 

Die erste Gruppe unter der Leitung von Florian Brauer und Ede Müller näherte sich der „Differenz“ musikalisch. Und das war richtig bunt. Hier ein paar wuchtige Takte von Altmeister Brahms, dort das beeindruckend dynamisch gesungene Chorstück „Adiemus“. Eine witzige Version von „Für Elise“ gab es ebenso wie ein herrlich verrücktes und doch stimmiges Queen-Medley, in dem auf engstem Raum eine ganze Reihe von Hits untergebracht waren. 

Die Theatergruppe unter der Leitung von Jörg Gessner und Simon Aulepp beschäftigte sich dann mit der Frage „Wir sind hier, ihr seid dort und dazwischen?“ Mal kompakt, mal zersplittert und fragmentiert reflektierte sie kritisch die Kehrseite des Individualismus. Auch der berühmt-berüchtigte Satz „There’s no such thing as society“ tauchte im Sprachmix auf: So etwas wie Gesellschaft gebe es nicht, hatte einst Margaret Thatcher als neoliberales Credo formuliert. 

 Weitere Facetten loteten die Medien-Theatergruppe unter der Leitung von Krystian Gradecki und Annika Dettmer sowie eine fulminante Tanzgruppe (Leitung: Wiesia Wójcik und Magda Marcin- kowska) aus. Nach begeistertem Jubel der gut 100 Besucher feierten alle die deutsch-polnische Freundschaft. Im Liedtext hieß es: „Bardzo dobry – Sehr gut.“  (HNA-Artikel vom 29.1.2024)

Der Gegenbesuch der JGS-Schüler:innen und die weitere theatrale Arbeit an dem Thema "Differenz" wird bereits im März in Poznan stattfinden. Eindrücke von der Aufführung im Januar finden Sie hier (Fotos: Annabelle Weyer):

Deutsch-polnisches „Spiel der Differenzen”

marcinek logo
Copyright © 2020 I Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego
move top