Komisja Rekrutacyjna

 

INFORMACJE O REKRUTACJI

DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025 i DRZWIACH OTWARTYCH:

marcinek.poznan.pl/pl_PL/rekrutacja/rekrutacja.html

 

 


 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Kandydat, który został zakwalifikowany w rekrutacji uzupełniającej

do I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego

w terminie od 03.08.2023r. do 9.08.2023r. w godz. 9:00 – 12:00

 10.08.2023 od 9:00 do 15:00 jako potwierdzenie woli przyjęcia  składa:

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • Oryginał zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego
 • Podanie na rok szkolny 2023/2024 (wzór dokumentu do pobrania ze strony szkoły)
 • Życiorys ucznia (wzór dokumentu do pobrania ze strony szkoły)
 • Do klasy Columbus podpisaną przez rodziców zgodę na udział w zajęciach na basenie oraz wnoszenia odpłatności (wzór dokumentów ze strony szkoły)
 • Dwa zdjęcia legitymacyjne, podpisane na odwrocie
 • Opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, inne), także orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli uczeń posiada)

  Oryginały dokumentów należy wrzucić do skrzynki podawczej z nazwą klasy, do której uczeń jest przyjęty.

  SKRZYNKI PODAWCZE Z NAZWAMI KLAS BĘDĄ ZNAJDOWAŁY  SIĘ W HOLU SZKOŁY PRZED SALĄ  NR 9

wzory dokumentów do pobrania:

UWAGA! W przypadku problemów z edycją pobranych dokumentów w przeglądarce, prosimy NAJPIERW POBRANE DOKUMENTY ZAPISAĆ NA KOMPUTERZE (na Pulpicie lub w folderze Dokumenty, nie otwierać w folderze Pobrane), a dopiero potem zapisane OTWORZYĆ.

podanie życiorys i deklaracja do I LO.docx

podanie życiorys i deklaracja  do I LO.doc (wersja w Word 97–2003)

podanie życiorys i deklaracja do I LO.pdf

zgoda i oświadczenie do klasy Columbus.docx

zgoda i oświadczenie do klasy Columbus.doc (wersja w Word 97–2003)

zgoda i oświadczenie do klasy Columbus.pdf

 


KOMUNIKAT

               Kandydaci, którzy nie załączyli skanu świadectwa, zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty w systemie elektronicznym NABÓR 2023 (https://nabor.pcss.pl/poznan) mogą zostawić dokumenty w szkole

od   26 czerwca  do  07 lipca 2023   w godz. 9.00-12.00

10 lipca 2023    w godz. 9.00-15.00.

 

17 lipca 2023

 podanie listy kandydatów zakwalifikowanych

do przyjęcia

 

od   17 lipca 2023 do 21 lipca 2023   w godz. 9.00-15.00
Potwierdzenie woli przyjęcia, dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu, podania, życiorysu (informacja w zakładce REKRUTACJA - co należy dostarczyć)

SKRZYNKI PODAWCZE Z NAZWAMI KLAS BĘDĄ ZNAJDOWAŁY  SIĘ W HOLU SZKOŁY PRZED SALĄ  NR 9

 

Wszelkie pytania do Komisji Rekrutacyjnej należy kierować na adres
rekrutacja@marcinek.poznan.pl

 

Komisja Rekrutacyjna pełni dyżury w szkole w dniach 

29.06.2023 ( 10.00 – 13.00)

05.07.2023 ( 10.00 – 13.00)

07.07.2023 ( 10.00 – 12.00)

10.07.2023 ( 10.00 – 13.00)

17.07.2023 ( 10.00 – 12.00)

18.07.2023 ( 10.00 – 12.00)

19.07.2023 ( 10.00 – 12.00)

20.07.2023 ( 10.00 – 12.00)

21.07.2023 ( 10.00 – 15.00)

 

24.07.2023

Podanie listy kandydatów przyjętych do szkoły

godz. 12.00

 

UWAGA!!!
            Komisja Rekrutacyjna zobowiązuje Kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu do monitorowania swojego profilu i sprawdzania poprawności wpisywania wyników i dodatkowych osiągnięć.
Wszelkie wątpliwości prosimy zgłaszać na adres rekrutacja@marcinek.poznan.pl

 

Lista podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2023/2024

Klasa wstępna dwujęzyczna GALIA-0 PDF

Klasy pierwsze PDF

 

 

 
marcinek logo
Copyright © 2020 I Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego
move top