GALIA - klasa wstępna

Jeśli chcecie nauczyć się francuskiego na najwyższym poziomie, wybierzcie Galię. Możecie tu przyjść znając już podstawy języka, ale również zacząć kompletnie od zera. Nauczyciele francuskiego są pełni pasji do języka oraz nauczania. Szybko ich polubicie.

Si nous vous avons convaincus de choisir Galia, bienvenue dans notre famille française!

 

Przedmioty rozszerzone

W klasie wstępnej 18 godzin języka francuskiego

 

W klasie wstępnej obie grupy będą realizowały ten sam program.

Po przejściu do klasy pierwszej będą obowiązywać profile wybrane na etapie rekrutacji.

 

 

Przedmioty rozszerzone

I język obcy

II język obcy

GALIA GR.1

j. polski, historia,

j. francuski - dwujęzyczny

j. angielski

GALIA GR.2

biologia, chemia,

j. francuski - dwujęzyczny

j. angielski

 


 

 

Dzięki nauczaniu dwujęzycznemu nauczysz się języka francuskiego efektywnie i szybko.
Sekcja dwujęzyczna naszego liceum posiada certyfikat LabelFrancEducation, potwierdzający wysoką jakość kształcenia, nadany przez francuskie Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych.

Współczesny świat wymaga znajomości kilku języków obcych.

Zacznij od francuskiego! :-)

 

Dlaczego warto uczyć się języka francuskiego?

- po pierwsze
to drugi język urzędowy w 32 krajach, a jako ojczystym posługuje się nim ponad 12% obywateli Unii Europejskiej.
Uczy się go około 25% obywateli Unii Europejskiej, a 180 milionów internautów to użytkownicy języka francuskiego.

 

-po drugie
dobra znajomość francuskiego umożliwi Ci studia za granicą,zdobycie licznych stypendiów fundowanych przez Francję oraz kraje frankofońskie (np. w ramach Erasmus+). Najlepsi studenci mogą otrzymać stypendium Rządu Francuskiego, z którego już wielokrotnie korzystali absolwenci naszej szkoły.

 

- po trzecie
aktywna znajomość języka francuskiego zapewnia większą konkurencyjność na rynku pracy.Francja jest drugim największym inwestoremi trzecim pracodawcą zagranicznym w Polsce. Blisko 1100 francuskich firm zatrudnia ok. 200 tys. pracowników w wiodących sektorach polskiej gospodarki.

 

- po czwarte
francuskijest drugim językiem roboczym w instytucjach UE oraz jednym z oficjalnych języków ONZ, NATO, UNESCO, Czerwonego Krzyża, Interpolu, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

 

- po piąte
język francuski czyni Cię otwartym na świat i jego różnorodność.

Pozwoli Ci na rozwój osobisty poprzez uczestnictwo w wielu ciekawych wydarzeniach związanych z kulturą krajów francuskojęzycznych(koncertach, spektaklach, konkursach, festiwalach i projektach).

Podróżując po świecie będziesz mógł samodzielnie odkrywać bogactwo kultury krajów frankofońskich.

 

Czy wiesz, że...

w Polsce możesz uzyskać międzynarodowy dyplom DELF/DALF poświadczający znajomość języka francuskiego na poziomach od A1doC2? Uczennice i uczniowie naszych klas maturalnych corocznie podchodzą do egzaminu B2, do którego są skutecznie przygotowywani przez doświadczonych nauczycieli naszej sekcji dwujęzycznej.

 

Zapraszamy :-)

Bon courage :-)

 

 

W roku szkolnym 2019/2020 „Marcinek” powrócił do swojej długoletniej tradycji klasy wstępnej z językiem francuskim. Jest to klasa przygotowująca do czteroletniego dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego. Jej program przewiduje 18 godzin języka francuskiego w tygodniu, a dodatkowo pojedyncze godziny języka polskiego, matematyki, angielskiego i wychowania fizycznego.

Jest to tzw. nauczanie przez imersję – zanurzenie w języku. Tak duża liczba godzin pozwala uczniom osiągnąć poziom znajomości języka A2+/B1, by w następnych latach dojść do poziomu B2/C1. Dwujęzyczne nauczanie przedmiotów niejęzykowych będzie realizowane na późniejszym etapie, w klasach I-IV liceum.

Po przejściu do liceum przewidziane są również wymiany ze szkołami we Francji.
W ramach lekcji języka francuskiego, w klasie wstępnej, nauczamy również kultury oraz historii Francji i krajów francuskojęzycznych, a także organizujemy zajęcia teatralne lub filmowe. Nietuzinkowe lekcje prowadzone są przez nauczycieli pasjonatów, posiadających wieloletnie doświadczenie w nauczaniu.

 

W roku szkolnym 2024/2025 zostanie utworzona klasa wstępna GALIA dla absolwentów szkół podstawowych.

Na sumę punktów decydujących o przyjęciu składają się:

1. Punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty (język polski 35, matematyka 35, język obcy nowożytny 30), (maksymalnie 100 pkt).
2. Punkty uzyskane z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów: język polski, matematyka, I język obcy, II język obcy (celujący – 18, bardzo dobry – 17, dobry – 14, dostateczny – 8, dopuszczający 2).
3. Punkty za świadectwo z wyróżnieniem (7).
4. Punkty za osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 18).
5. Punkty za osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności i działalności na rzecz innych ludzi oraz środowiska (3).
6. Punkty z TESTU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH (maksymalnie 100).

Maksymalna liczba punktów możliwych od uzyskania przez kandydata do klasy GALIA wynosi 300.

TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH ODBĘDZIE SIĘ

WE WTOREK 4 CZERWCA 2024r. O GODZ.12:00.

TEST TRWA 90 MINUT

PROSIMY ZDAJĄCYCH O STAWIENIE SIĘ NA TEST

O GODZ. 11:30 PRZED AULĄ SZKOLNĄ (II Piętro)

Należy zabrać na Test długopis, legitymację szkolną.

Nie wolno wnosić telefonów ani żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Wyniki Testu zostaną opublikowane „kodami” na stronie internetowej szkoły.

 

II termin 17 czerwca 2023 godz.12:00 dotyczy  osób, które z przyczyn niezależnych nie przystąpiły do testu w głównym terminie.

(najpóźniej w dniu 5 czerwca 2023 należy dostarczyć zaświadczenie potwierdzające przyczynę nieobecności, np. zwolnienie lekarskie).

 
marcinek logo
Copyright © 2020 I Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego
move top