MEDICUS

Przedmioty rozszerzone

Biologia

Liczba godzin

1 kl

2 kl

3 kl

4 kl

3h

5h

4h

3h

Chemia

Liczba godzin

1 kl

2 kl  

3 kl

4 kl

3h

4h

5h

3h

I język obcy

Język angielski

II język obcy

Język hiszpański

 

Zasłyszane z korytarza:
„W tygodniu wyczekujemy na dni, w które mamy lekcje chemii w pracowni chemicznej i jeśli temat lekcji na to pozwala „wskakujemy” w białe kitle i wykonujemy różne ciekawe doświadczenia.
Pani od biologii, mimo że bardzo wymagająca, zawsze potrafi nas zainteresować i genialnie wprowadzić w tajniki tej nauki.
Dzięki patronatowi UAM, UM, PP i UP możemy uczestniczyć w wykładach i laboratoriach jak prawdziwi studenci.
Jednym słowem to był bardzo dobry wybór!„

WSPÓŁPRACA:
UNIWERSYTET MEDYCZNY od 2008r.;
WYDZIAŁ CHEMII – UAM od 2014r.;
WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUKI O ZWIERZĘTACH ( dawniej Wydział Hodowli i  Biologii Zwierząt) – UNIWERSYTET PRZYRODNICZY od 2012r.

marcinek logo
Copyright © 2020 I Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego
move top