Matura dwujęzyczna

Uwaga! Absolwenci!

Ważna i pilna informacja!

Bardzo prosimy, by każdy, kto deklarację maturalną na egzaminy w maju 2022r złożył drogą mailową (lub zamierza to zrobić) skontaktował się telefonicznie ze szkołą do końca stycznia bieżącego roku.

TEL.: 618464920

 

Matura dla absolwentów klas dwujęzycznych

Zgodnie z nadal obowiązującymi przepisami prawa, absolwenci klas dwujęzycznych przystępujący do egzaminu maturalnego mogą otrzymać, oprócz polskiego świadectwa maturalnego wydawanego przez OKE, również specjalne zaświadczenie (certyfikat) władz francuskich potwierdzające odpowiedni poziom językowy oraz ukończenie nauki dwujęzycznej na poziomie ponadgimnazjalnym (« attestation » des autorités françaises de reconnaissance de niveau linguistique et de fin d’études secondaires bilingues).

Certyfikat jest honorowany m.in. przez uczelnie wyższe we Francji i zwalnia ich posiadaczy, ubiegających się o przyjęcie na studia, ze zdawania wymaganego dla obcokrajowców egzaminu z języka.

Aby otrzymać certyfikat należy:

  1. wybrać do zdawania język francuski w części pisemnej jak i ustnej na poziomie dwujęzycznym (dotyczy absolwentów klas dwujęzycznych);
  2. wybrać do zdawania w części pisemnej jeden z przedmiotów nauczanych dwujęzycznie i przystąpić do zdawania specjalnego arkusza w języku francuskim.

Jeśli powyższe egzaminy absolwent zaliczy na poziomie przynajmniej 30% możliwych do uzyskania punktów, a ponadto spełni pozostałe warunki umożliwiające uzyskanie polskiego świadectwa dojrzałości, wtedy otrzyma wspomniany certyfikat.

marcinek logo
Copyright © 2020 I Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego
move top