Rekrutacja do klasy dwujęzycznej

W nadchodzącym roku szkolnym 2024/2025 będzie nabór do kolejnej klasy wstępnej!!!

   Jest to klasa przygotowująca do czteroletniego dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego.

W klasie wstępnej obie grupy będą realizowały ten sam program.

Po przejściu do klasy pierwszej będą obowiązywać profile wybrane na etapie rekrutacji.

 

 

Przedmioty rozszerzone

I język obcy

II język obcy

GALIA GR.1

j. polski, historia,

j. francuski - dwujęzyczny

j. angielski

GALIA GR.2

biologia, chemia,

j. francuski - dwujęzyczny

j. angielski

 

Klasa wstępna z językiem francuskim Galia

W roku szkolnym 2019/2020 „Marcinek” powrócił do swojej długoletniej tradycji klasy wstępnej z językiem francuskim. Jest to klasa przygotowująca do czteroletniego dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego. Jej program przewiduje 18 godzin języka francuskiego w tygodniu, a dodatkowo pojedyncze godziny języka polskiego, matematyki, angielskiego i wychowania fizycznego.

Jest to tzw. nauczanie przez imersję – zanurzenie w języku. Tak duża liczba godzin pozwala uczniom osiągnąć poziom znajomości języka A2+/B1, by w następnych latach dojść do poziomu B2/C1. Dwujęzyczne nauczanie przedmiotów niejęzykowych będzie realizowane na późniejszym etapie, w klasach I-IV liceum.

Po przejściu do liceum przewidziane są również wymiany ze szkołami we Francji.
W ramach lekcji języka francuskiego, w klasie wstępnej, nauczamy również kultury oraz historii Francji i krajów francuskojęzycznych, a także organizujemy zajęcia teatralne lub filmowe. Nietuzinkowe lekcje prowadzone są przez nauczycieli pasjonatów, posiadających wieloletnie doświadczenie w nauczaniu.

W roku szkolnym 2023/2024 zostanie utworzona klasa wstępna GALIA dla absolwentów szkół podstawowych.

Na sumę punktów decydujących o przyjęciu składają się:

1. Punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty (język polski 35, matematyka 35, język obcy nowożytny 30), (maksymalnie 100 pkt).
2. Punkty uzyskane z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów: język polski, matematyka, I język obcy, II język obcy (celujący – 18, bardzo dobry – 17, dobry – 14, dostateczny – 8, dopuszczający 2).
3. Punkty za świadectwo z wyróżnieniem (7).
4. Punkty za osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalnie 18).
5. Punkty za osiągnięcia kandydata dotyczące aktywności i działalności na rzecz innych ludzi oraz środowiska (3).
6. Punkty z TESTU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH (maksymalnie 100).

Maksymalna liczba punktów możliwych od uzyskania przez kandydata do klasy GALIA wynosi 300.

TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH ODBĘDZIE SIĘ

WE WTOREK 4 CZERWCA 2024r. O GODZ.12:00.

TEST TRWA 90 MINUT

PROSIMY ZDAJĄCYCH O STAWIENIE SIĘ NA TEST

O GODZ. 11:30 PRZED AULĄ SZKOLNĄ (II Piętro)

Należy zabrać na Test długopis, legitymację szkolną.

Nie wolno wnosić telefonów ani żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Wyniki Testu zostaną opublikowana „kodami” na stronie internetowej szkoły

 

II termin 17 czerwca 2023 godz.12:00 dotyczy  osób, które z przyczyn niezależnych nie przystąpiły do testu w głównym terminie

(najpóźniej w dniu 5 czerwca 2023 należy dostarczyć zaświadczenie potwierdzające przyczynę nieobecności, np. zwolnienie lekarskie).

 


Serdecznie zapraszamy ośmioklasistów do Galii "0", klasy wstępnej z językiem francuskim.
Zachęcamy do obejrzenia filmiku przygotowanego przez klasę, która rozpoczęła naukę francuskiego we wrześniu 2022 i ma Wam sporo do powiedzenia en français .
 

 


 

Zapraszamy do obejrzenia filmu stworzonego przez klasę dwujęzyczną GALIA2 w roku szkolnym 2020/2021:    DRZWI OTWARTE_GALIA

 

marcinek logo
Copyright © 2020 I Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego
move top