Liceum dla Dorosłych

 

 

 

SEKRETARIAT LICEUM DLA DOROSŁYCH

czynny

od 15:00 do 19:30

w piątki

  sekretariat jest nieczynny

 

W tym czasie można kontaktować się z nami drogą mailową

 

email: wieczorowka@marcinek.poznan.pl

Odpowiemy na wszystkie pytania :)

 

ul. Bukowska 16; 60-809 POZNAŃ – Polska / Poland / Pologne

tel. 061 846 49 23   

 

UWAGA!!

Od 02 stycznia 2024 rozpoczynamy semestr II

Rekrutacja wciąż trwa !!!

Mamy jeszcze wolne miejsca :)

 

 

Informacje o szkole


Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych jest bezpłatna. Po ukończeniu czwartej klasy z wynikiem pozytywnym i zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę w szkołach policealnych lub na studiach wyższych.

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły.
Do liceum może zapisać się każdy, kto ukończył 16 lat. Nie ustalamy górnej granicy wiekowej.

Aby dołączyć do grona naszych uczniów, wymagane sąnastępujące dokumenty:

  1. podanie,
  2. 3 zdjęcia,
  3. oryginał ostatniego świadectwa szkolnego, 
  4. zgoda rodziców lub prawnych opiekunów (dotyczy kandydatów niepełnoletnich).  

Dokumenty można dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub przesłać na adres mailowy.

UWAGA !

Przesłanie dokumentów drogą mailową uprawnia do rezerwacji miejsca w danej klasie, ale dopiero dostarczenie oryginałów jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

Zaliczenia

W trakcie roku szkolnego uczniowie oceniani są na bieżąco przy pomocy 6-stopniowej skali ocen. Podstawą do uzyskania pozytywnej oceny jest aktywny udział w zajęciach oraz 50% frekwencja.
Na zakończenie każdego semestru przeprowadzane są egzaminy w formie ustnej lub pisemnej.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach popołudniowych; cztery dni w tygodniu, w zależności od klasy.

ZAPRASZAMY


REKRUTACJA WCIĄŻ TRWA !!! POBIERZ PODANIE

———————————————————————————————

PLAN LEKCJI – obowiązuje od 15 stycznia 2024

                DZWONKI
   
1 LEKCJA 16:15 – 17:00
2 LEKCJA 17:05 – 17:50
3 LEKCJA 18:05 – 18:50
4 LEKCJA 18:55 – 19:40
5 LEKCJA 19:45 – 20:30

GRONO PEDAGOGICZNE

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

 

marcinek logo
Copyright © 2020 I Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego
move top