I LO (Marcinek)

Popularny "Marcinek" to od lat jedno z najlepszych liceów Poznania i Wielkopolski. Nasi uczniowie startują z powodzeniem w olimpiady przedmiotowych i konkursach tematycznych. Prawie wszyscy absolwenci "Marcinka" podejmują naukę na wyższych uczelniach polskich i zagranicznych. Dobrym wynikom w nauce towarzyszą również osiągnięcia artystyczne i sportowe. Od wielu lat istnieje w liceum sekcja dwujęzyczna polsko-francuska. Absolwenci klas dwujęzycznych kończą szkołę z doskonałą znajomością języka francuskiego i kultury francuskiej. Szkoła prowadzi wymiany międzynarodowe, głównie z liceami we Francji i w Niemczech. Uczniowie i absolwenci Marcinka, wraz ze swoimi nauczycielami, angażują się w akcje charytatywne na rzecz rówieśników, osób potrzebujących i niepełnosprawnych, organizując specjalne koncerty, zbiórki darów, biorąc liczny udział w corocznie organizowanej na terenie szkoły akcji krwiodawstwa.

Nauka w I LO odbywa się na jedną zmianę.

Codziennie czynny jest gabinet pielęgniarski, działa bufet.
Szkoła dysponuje m. in. dwiema salami gimnastycznymi, boiskiem ze sztuczną nawierzchnią, salą komputerową.
Uczniowie korzystają także ze szkolnego centrum multimedialno-internetowego.

W szkole działają m.in.:

chór "Canticum Novum", Klub Europejski, Koło – Młody Przedsiębiorca, koła geograficzne, matematyczne, fizyczne, chemiczne, historii sztuki, j. łacińskiego, historyczne, koło teatralne NADIR, koło PCK. pracownia plastyczna gazetka Alfa i Omega Matematyki, Szkolny Klub Sportowy (różne gry zespołowe, aerobik, ), zajęcia teatralne, Koło Młodych Przyrodników, Carpe Diem – klub Fantastyki.
Od kilku lat przy liceum działa Poznańskie Centrum Wspierania Talentów "Flos Iuvenum", w ramach którego studenci-wolontariusze (głównie absolwenci Marcinka) prowadzą atrakcyjne wykłady m.in. z historii teatru, filozofii, socjologii i biologii.

 

marcinek logo
Copyright © 2020 I Liceum Ogólnokształcące im. K. Marcinkowskiego
move top